7:05 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 2, 2020

Tag Archives: bảo hiểm xe cơ giới

Funderburk Lighthouse đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVI

“Gắn bó bền lâu” với Bảo hiểm PVI

“Gắn bó bền lâu” với Bảo hiểm PVI Bắt đầu từ 1/3/2012, Tổng công ty Bảo hiểm PVI sẽ áp dụng rộng rãi chương trình “Gắn bó bền lâu” đối với khách hàng tham gia tái Bảo hiểm Xe cơ...
Bất cập trong triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Lạm phát cao, bảo hiểm đắc lợi

Bảo hiểm xe cơ giới có thể giảm dưới tác động của lạm phát cao (ĐTCK) Lạm phát cao, một bộ phận dân cư cảm thấy rủi ro tăng lên và quyết định tham gia mua bảo hiểm hoặc tăng tiền mua...
Ông Phùng Đắc Lộc - Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm VN (bên trái) và ông Dương Dũng Triều, Tổng GĐ FPT IS ký kết dự án.

32 tỷ đồng cho cơ sở dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới

Ông Phùng Đắc Lộc - Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm VN (bên trái) và ông Dương Dũng Triều, Tổng GĐ FPT IS ký kết dự án. Dự án này sẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý bảo hiểm trách nhiệm...
Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc (HNMO) – Chiều nay (5/1), tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu...