9:26 sáng - Chủ Nhật Tháng Mười Một 29, 2020

Archive: Tài liệu chuyên môn Subscribe to Tài liệu chuyên môn

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: Cơ hội cho các doanh nghiệp

Thị trường Bảo hiểm – vấn đề và kiến nghị

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM – VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ PGS, TS. PHƯƠNG NGỌC THẠCH Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển http://tinbaohiem.com I. QUAN NIỆM VÀ NHẬN THỨC Bảo hiểm giữ một một...

Giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm với tiến trình hội nhập quốc tế

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VỚI TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NGUYỄN KIM PHÚ (1) Công ty Bảo hiểm Sài Gòn http://tinbaohiem.com Với số ít kiến thức và kinh nghiệm trong...
Vietinbank tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ

Thị trường Bảo hiểm Việt Nam với việc mở cửa hội nhập

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM VỚI VIỆC MỞ CỬA HỘI NHẬP Phùng Đắc Lộc Tổng Thư Ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam http://tinbaohiem.com I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN...

Dự báo Thị trường Bảo hiểm Việt Nam

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM ĐẶNG NGỌC THANH Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam http://tinbaohiem.com Kinh tế Việt Nam sau hơn 17 năm đổi mới đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng...
BIC ký hợp đồng bảo hiểm dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh 1

Mở cửa Thị trường Bảo hiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUYỄN TIẾN  Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông http://tinbaohiem.com Trong tham luận này, chúng tôi tạm chia quá trình phát triển...
Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

Những cơ hội và thách thức đối với Thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong tiến trình mở cửa, hội nhập

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH MỞ CỬA, HỘI NHẬP LÊ VĂN THÀNH (1) Công ty Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA...