12:42 chiều - Thứ Tư Tháng Sáu 3, 2020

Archive: Tài liệu bảo hiểm Subscribe to Tài liệu bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam cần tuyển

Bảo hiểm Phi nhân thọ trong quá trình mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TRONG QUÁ TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRẦN ĐÌNH BA Công ty Bảo hiểm CP Nhà Rồng Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, với những đổi...
Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: Cơ hội cho các doanh nghiệp

Thị trường Bảo hiểm – vấn đề và kiến nghị

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM – VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ PGS, TS. PHƯƠNG NGỌC THẠCH Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển http://tinbaohiem.com I. QUAN NIỆM VÀ NHẬN THỨC Bảo hiểm giữ một một...

Giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm với tiến trình hội nhập quốc tế

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VỚI TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NGUYỄN KIM PHÚ (1) Công ty Bảo hiểm Sài Gòn http://tinbaohiem.com Với số ít kiến thức và kinh nghiệm trong...
Vietinbank tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ

Thị trường Bảo hiểm Việt Nam với việc mở cửa hội nhập

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM VỚI VIỆC MỞ CỬA HỘI NHẬP Phùng Đắc Lộc Tổng Thư Ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam http://tinbaohiem.com I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN...

Dự báo Thị trường Bảo hiểm Việt Nam

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM ĐẶNG NGỌC THANH Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam http://tinbaohiem.com Kinh tế Việt Nam sau hơn 17 năm đổi mới đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng...
BIC ký hợp đồng bảo hiểm dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh 1

Mở cửa Thị trường Bảo hiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUYỄN TIẾN  Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông http://tinbaohiem.com Trong tham luận này, chúng tôi tạm chia quá trình phát triển...
Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

Những cơ hội và thách thức đối với Thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong tiến trình mở cửa, hội nhập

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH MỞ CỬA, HỘI NHẬP LÊ VĂN THÀNH (1) Công ty Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA...
Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần A

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần A

Acquisition costs – chi phí khai thác Tất cả những chi phí mà một công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm phải bỏ ra để khai thác được một dịch vụ ( bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm). Actuary –...
Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần B

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần B

Back up Phần trách nhiệm vượt quá mức miễn thường cộng với giới hạn của hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường. Basic commission – hoa hồng cơ bản Là khoản tiền phải trả khi nhận...
Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần C

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần C

Cash surrender value – giá trị hoàn lại Số tiền mà người có đơn bảo hiểm có quyền được nhận từ công ty bảo hiểm sau khi hủy bỏ một đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại. Số...