9:52 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Archive: Bảo hiểm thất nghiệp Subscribe to Bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều vướng mắc về bảo hiểm thất nghiệp

Đăng ký và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(HNM) – Đề nghị luật sư cho biết, người lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động, nay muốn được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì làm thủ tục ở đâu? Hồ sơ gồm...
Bảo hiểm Xã hội Yên Bái

Có được hưởng trợ cấp thôi việc và chuyển bảo hiểm?

(Dân trí) – Tôi làm việc tại 1 công ty nước ngoài từ tháng 3/2008 đến tháng 7/2011. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc theo đúng quy định, tôi muốn hỏi là từ 3/2008 đến 31/12/2008 tôi có được...
Thủ tục thực hiện và phương thức đóng BHTN

Đăng ký thất nghiệp trễ, có mất quyền lợi?

Nếu lần thất nghiệp đầu không được lãnh tiền thì lần sau sẽ hưởng nhiều hơn. Khi mất việc làm, nhiều người lao động (NLĐ) rất lo lắng cho quyền lợi của mình. Nếu đăng ký thất nghiệp...