5:33 chiều - Chủ Nhật Tháng Bảy 12, 2020

Xóa bỏ độc quyền thị trường bảo hiểm

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam” giai đoạn 2011 – 2020.

CôngThương – Theo đó, mục tiêu đặt ra cho thị trường bảo hiểm đến năm 2015 phải đạt 2% – 3% GDP, đến năm 2020 đạt 3% – 4% GDP. Quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm đáp ứng nghĩa vụ chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cho khách hàng đến năm 2020 tăng gấp 3,5 lần và đến năm 2020 tăng gấp 4,5 lần so với năm 2010.

Ngoài các giải pháp cơ bản trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chính phủ yêu cầu phải xóa bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường bảo hiểm trong 3 năm tới. Hoàn thiện các quy định đảm bảo sự bình đẳng, minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành và doanh nghiệp bảo hiểm khác.

Quyết định cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc về đấu thầu và cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm, giám sát và xử lý nghiêm các biểu hiện can thiệp hành chính trong việc giao kết các hợp đồng bảo hiểm. Đa dạng hóa sở hữu và tiếp tục giảm tỉ lệ góp vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong các doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành, nhằm phòng ngừa biểu hiện khép kíp, độc quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về kinh doanh bảo hiểm đầy đủ, minh bạch, bình đẳng và đồng bộ, tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế của Việt Nam.

Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực.

Cũng theo quyết định 193, các doanh nghiệp sẽ được khuyến khích và hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức và cá nhân. Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp được tham gia bảo hiểm. Đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm, tạo cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng.

Được biết, tổng nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm đến năm 2015 tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010, đến năm 2020 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010, tương đương 3 – 4% GDP. Đóng góp vào ngân sách nhà nước của ngành bảo hiểm đến năm 2015 tăng gấp 2 lần và đến năm 2020 tăng gấp 4 lần so với năm 2010.

Theo thống kê của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), Việt Nam hiện có 43 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 13 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Hiện Bộ Tài chính đang trình Chính phủ đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm. Đề án sẽ phân thị trường kinh doanh bảo hiểm thành 4 nhóm doanh nghiệp (từ nhóm kinh doanh tốt, đảm bảo tăng trưởng đến nhóm làm ăn thua lỗ, phải sáp nhập) tương tự như việc phân nhóm các ngân hàng.

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm