7:10 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Xã viên hợp tác xã nông nghiệp có được đóng bảo hiểm xã hội?

Ảnh minh họa

Chú tôi là xã viên, đồng thời làm cán bộ kế hoạch của hợp tác xã nông nghiệp từ nhiều năm nay. Hiện nay, chú tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội để hết tuổi lao động được hưởng lương hưu có được không và phải làm như thế nào?

Kiều Hoàng Khanh (Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai)

Luật gia Hoàng Xuân Hiến (ĐT: 0983351928; email: hoangxuanhienqo@ gmail.com) trả lời:
Khoản 9, Điều 7 Luật Hợp tác xã năm 2003 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định nhiệm vụ của HTX về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động như sau:

– Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho xã viên là cá nhân và người lao động làm việc thường xuyên cho hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo hiểm; tổ chức cho xã viên không thuộc đối tượng trên tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính phủ quy định cụ thể về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã.

– Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Căn cứ vào quy định trên, thì HTX nơi chú của anh Kiều Hoàng Khanh đang công tác có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho ông ấy (nếu như có quy định trong Điều lệ Hợp tác xã về người lao động thường xuyên của HTX). Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà có không ít hợp tác xã chưa thật sự quan tâm đến quy định của pháp luật về việc đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cá nhân và người lao động làm việc thường xuyên cho hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Trường hợp của chú anh Kiều Hoàng Khanh có thể đề nghị Ban chủ nhiệm HTX liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để được hướng dẫn làm thủ tục cần thiết thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, để ông ấy được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

hanoimoi.com.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội