3:43 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính

VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính

VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính

TCTCP Tái BH Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2012 với lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của công ty đạt 207.8 tỷ đồng, tăng có 8% so với cùng kỳ, nhưng tổng chi trực tiếp lại tăng 22%, chiếm 195 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm đến 60%, chỉ còn 12.4 tỷ đồng, giảm 60%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là 11.6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1/2011 làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNR chỉ còn 782 triệu đồng, bằng 4% năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ đầu tư tài chính tăng mạnh tới 50%, đạt gần 80 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 82.7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 1 năm trước.

Công ty cho biết thêm, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 18.9 tỷ đồng chủ yếu là do trong quý 1 năm nay, công ty phải gánh chịu một số tổn thất lớn. Đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản như các vụ cháy Nhà máy Huada Furnitrue, Nhà máy bao bì Phuc Hao, Công ty Thiên Phu Co, Ltd, Honda Industries…

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính.

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm