8:43 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Trao giấy chứng nhận bảo hiểm nông nghiệp tại Yên Thành

Trao giấy chứng nhận bảo hiểm nông nghiệp tại Yên Thành

KTNT- Ngày 01/3/2012 tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Công ty Bảo Việt Nghệ An phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức ký kết và trao giấy chứng nhận bảo hiểm nông nghiệp cho 427 hộ nông dân của xã Long Thành tham gia bảo hiểm thí điểm nông nghiệp vụ Đông Xuân 2012.

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là chủ trương mang tính kinh tế – xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục khó khăn và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 315 về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013. Việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp sẽ được tổ chức thí điểm từ 1/7/2011.Yên Thành là một trong 3 huyện của tỉnh Nghệ An được Trung ương chọn làm thí điểm. Trọng tâm là cây lúa nước.
Tại Yên Thành thời gian bắt đầu thực hiện từ vụ Đông Xuân 2012. Sau khi được tiếp thu các chủ trương cũng như sự giúp đỡ tư vấn trực tiếp của cán bộ bảo việt Nghệ An khu vực 3 huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đến nay có 33/39 xã Thị trấn của huyện Yên Thành đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Hiện nay, toàn huyện Yên Thành có 7.328 hộ nông dân tham gia với tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 15.537 ha.

Rủi ro bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, xâm nhập mặn, sóng thần và dịch bệnh (bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, dịch rầy nâu). Trong đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo. Và 60% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Bệnh cạnh đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Thái Hồng
kinhtenongthon.com.vn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan