12:03 sáng - Thứ Tư Tháng Tám 5, 2020

Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam quý I/2012

Tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

I.          Tình hình chung

Năm 2012, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng, đầu tư công và mua sắm công. Việc tái cơ cấu Tập đoàn Tổng công ty Nhà nước, ngân hàng, chứng khoán bước đầu đã đem lại nhiều tín hiệu khả quan. Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 ngày 3/1/2012 mục tiêu tổng quát là ưu tiên, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. GDP quý 1 tăng 4% so với cùng kỳ trong đó nông lâm thủy sản tăng 2,84%, công nghiệp xây dựng tăng 2,94%, dịch vụ tăng 5,31%. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 197,7 ngàn tỉ đồng tăng 12,8% so với cùng kỳ (bằng 36,2% GDP). FDI đạt 2.634 tỉ USD bằng 63,6% cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 24,5 tỉ USD tăng 23,6%, nhập khẩu 24,8 tỉ USD tăng 6,9%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng so với đầu năm là 2,55%. Nhìn chung nền kinh tế xã hội quý 1 đã đạt được mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 01 của Chính phủ đề ra..

Đầu tư vốn toàn xã hội so với GDP đã giảm, FDI giảm. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng được điều chỉnh theo 4 nhóm 18%, 15%, 8% và không tăng trưởng đã ảnh hưởng tới tăng trưởng tài sản và xây dựng lắp đặt chậm lại và giảm nhu cầu bảo hiểm tài sản. Ngoài ra, một số ngành hàng tồn kho lớn như chế biến nông lâm sản tăng 87,2%, phân bón hóa chất 62,7%, sắt thép 59%, thuốc lá 58% làm tăng nhu cầu bảo hiểm và nguy cơ cháy nổ.

Đầu năm 2012, Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/2/2012. Bảo hiểm thí điểm nông nghiệp đang được triển khai tới 20 tỉnh, thành phố được lựa chọn. Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đang được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để kích cầu. Các doanh nghiệp bảo hiểm đang quan tâm phát triển sản phẩm bảo hiểm tài sản cá nhân bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm để bù đắp khoảng giảm sút của bảo hiểm tài sản của các tổ chức doanh nghiệp.

II.         Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 6.201 tỉ đồng tăng trưởng 21,96%, nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 83 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 1.679 tỉ đồng. Nhìn chung các nghiệp vụ đều tăng trưởng trong đó bảo hiểm hàng không tăng trưởng 76,90%, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh 68,47%, bảo hiểm nông nghiệp 901,64%. Những thị trường mới, thị trường có nhiều tiềm năng nói trên đã được các DNBH chú ý khai thác để tăng trưởng.

Dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 1.676 tỉ đồng, bảo hiểm tài sản thiệt hại 1.583 tỉ đồng, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 858 tỉ đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt 853 tỉ đồng, bảo hiểm dầu khí 666 tỉ đồng.

Dẫn đầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc là PVI 1.481 tỉ đồng, Bảo Việt 1.389 tỉ đồng, PTI 637 tỉ đồng, Bảo Minh 630 tỉ đồng, PJICO 450 tỉ đồng.

Năng lực bảo hiểm sau khi trừ tái bảo hiểm dẫn đầu là Bảo Việt 1.070 tỉ đồng, PVI 682 tỉ đồng, Bảo Minh 604 tỉ đồng, PJICO 370 tỉ đồng, PTI 336 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao là PTI 176,22%, Groupama 97,98%, Samsung Vina 93,74%, UIC 70,23%, QBE 63,51%.

Bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 1.944 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 31,35%, rủi ro cao vẫn là bảo hiểm trách nhiệm chung với tỉ lệ 51,25%, bảo hiểm xe cơ giới 42,84%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 41,90%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là QBE 252,83%, Fubon 80,22%, Liberty 58,72%, BIC 47%, AAA 44%

1.  Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 1.676 tỉ đồng tăng trưởng 4,86%, bồi thường 718 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 42,84%. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 433 tỉ đồng, PJICO 251 tỉ đồng, Bảo Minh 182 tỉ đồng, PTI 171 tỉ đồng, PVI 137 tỉ đồng.

Tỉ lệ bồi thường có rủi ro cao là Chartis 96%, Hàng Không 82%, Liberty 62%, AAA 61%, ABIC 55%.

Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt doanh thu 342 tỉ đồng. Dẫn đầu là Bảo Việt 93 tỉ đồng, PJICO 54 tỉ đồng, Bảo Minh 53 tỉ đồng, PVI 38 tỉ đồng. Tổng số tiền bồi thường 88 tỉ đồng tỉ lệ bồi thường 26%. Các DNBH có tỉ lệ bồi thường cao là ABIC 54%, Hàng Không 50%, MSIG 48%.

Dự kiến thu phí bảo trì đường bộ và xe vào các thành phố lớn cao làm cho lượng tiêu thụ xe mới giảm đáng kể, ảnh hưởng đến bảo hiểm xe cơ giới. Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe và cơ quan hữu quan để sửa đổi bổ sung Thông tư 126, Thông tư 103 tại Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Tình hình tai nạn giao thông đã xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng đối với xe trở khách, container, taxi và chở hàng đường dài.

2.  Bảo hiểm tài sản thiệt hại

Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt doanh thu 1.583 tỉ đồng tăng trưởng 42,95% trong đó tái bảo hiểm trong nước 443 tỉ đồng, tái bảo hiểm nước ngoài 1.060 tỉ đồng, bồi thường 544 tỉ đồng chiếm tỉ lệ 27%. Các doanh nghiệp doanh thu cao là PVI 896 tỉ đồng, PTI 354 tỉ đồng, Bảo Minh 158 tỉ đồng, Bảo Việt 155 tỉ đồng, Samsung Vina 62 tỉ đồng. Các DNBH có tỉ lệ bồi thường cao là Fubon 489%, BIC 68%, Baoviet Tokio Marine 56%.

Trong tháng 1 đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu USD kèm theo với hàng tồn kho lớn nhất là kho để độc lập cách xa cơ sở sản xuất kinh doanh nên các doanh nghiệp bảo hiểm cần cẩn trọng khi đánh giá rủi ro chấp nhận bảo hiểm.

3. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt doanh thu 858 tỉ đồng, tăng trưởng 27,79%. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 314 tỉ đồng, PVI 123 tỉ đồng, Bảo Minh 105 tỉ đồng, PTI 71 tỉ đồng, ABIC 33 tỉ đồng, PJICO 31 tỉ đồng. Số tiền đã giải quyết bồi thường 359 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 42%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Hàng Không 94%, Hùng Vương 66%, Liberty 60%, PJICO 57%, Phú Hưng 53%, Bảo Minh 55%, Bảo Long 54%. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng phát triển sản phẩm bảo hiểm mới có quyền lợi về chăm sóc y tế, thương tật, tử vong cao hơn hấp dẫn với đối tượng khách hàng có thu cao.

Tuy nhiên, hiện tượng trục lợi bảo hiểm vẫn xảy ra khi các DNBH chưa thể kiểm soát chặt chẽ khâu điều trị khi thanh toán bằng hóa đơn mua thuốc, viện phí điều trị kỹ thuật cao.

4.  Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu

Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu đạt doanh thu 636 tỉ đồng, tăng trưởng 1,72%, trong đó tái bảo hiểm trong nước 139 tỉ đồng, tái bảo hiểm nước ngoài 150 tỉ đồng. Các DNBH dẫn đầu về doanh thu gồm PVI 228 tỉ đồng, Bảo Việt 146 tỉ đồng, Bảo Minh 120 tỉ đồng, PJICO 45 tỉ đồng, BIC 18 tỉ đồng. Số tiền bồi thường toàn nghiệp vụ 118 tỉ đồng, chiếm 19%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là SVIC 73%, PJICO 70%, Bảo Ngân 53%, Bảo Việt 27%, Xuân Thành 29%.

Tình hình tổn thất và thực trạng tàu già, cũ, lạc hậu không thể khai thác kinh doanh của đội tàu mua sắm từ nguồn vốn thuê mua của Công ty tài chính 2 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, đội tàu Vinashin, đội tàu Vinaline được báo chí phản ánh đã lý giải tại sao nhiều năm qua bảo hiểm tàu của Việt Nam thua lỗ về nghiệp vụ. Hiện tượng không tham gia bảo hiểm hội tương hỗ chuyển sang bảo hiểm tại hội đóng phí cố định nhưng vẫn nợ phí bảo hiểm kết hợp với nợ phí bảo hiểm thân tàu làm cho nguy cơ nợ phí tăng, khó thu hồi.

5.  Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản đạt doanh thu 537 tỉ đồng, tăng 28,17% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu doanh thu gồm PVI 135 tỉ đồng, Bảo Minh 109 tỉ đồng, Bảo Việt 67 tỉ đồng, UIC 29 tỉ đồng, PJICO 29 tỉ đồng, Baoviet Tokio Marine 25 tỉ đồng.  Số tiền giải quyết bồi thường 118 tỉ đồng, chiếm 22% doanh thu, các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm: BIC 129%, Fubon 101%, SVIC 72%, Viễn Đông 59%, Bảo Minh 46%. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt doanh thu 129 tỉ đồng, dẫn đầu là Bảo Việt 32 tỉ đồng, Bảo Minh 18 tỉ đồng, UIC 14 tỉ đồng, Fubon 12 tỉ đồng, Toàn Cầu 11 tỉ đồng. Bồi thường toàn thị trường 4 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 3%.

6.    Bảo hiểm Xây dựng – Lắp đặt

Bảo hiểm Xây dựng – Lắp đặt đạt doanh thu 853 tỉ đồng, giảm 22,96 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu doanh thu gồm PTI 344 tỉ đồng, PVI 96 tỉ đồng, Bảo Minh 68 tỉ đồng, Bảo Việt 66 tỉ đồng, Samsung Vina 60 tỉ đồng. Số tiền giải quyết bồi thường 115 tỉ đồng, chiếm 13% doanh thu. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm Baoviet Tokio Marine 224%, MIC 67%, Pjico 50%, Toàn Cầu 49%, BIC 41%.

7.    Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt doanh thu 454 tỉ đồng, tăng 17,88% chứng tỏ xuất nhập khẩu hàng hóa đang trên đà khôi phục và phát triển, tái bảo hiểm trong nước đạt 79 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 113 tỉ đồng. Các DNBH có doanh thu cao gồm Samsung Vina 105 tỉ đồng, Bảo Việt 83 tỉ đồng, Pjico 56 tỉ đồng, PVI 40 tỉ đồng, Bảo Minh 27 tỉ đồng. Tỉ lệ bồi thường chiếm 52% tương đương 112 tỉ đồng. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm BIC 202%, ABIC 141%, Chartis 58%, Toàn Cầu 50%, Bảo Việt 34%, còn lại dưới 30%.

Hiệp hội đã tiếp tục ký hợp đồng thuê mạng tra cứu tàu biển với tổ chức Lloyd’MIU cho 7 doanh nghiệp tham gia để kiểm tra thông tin cũng như lịch sử tàu trước khi kí kết hợp đồng hàng hóa vận chuyển.

Hiệp hội đã được khuyến cáo về áp dụng mức khấu trừ khi bảo hiểm với điều kiện mọi rủi ro hoặc thiếu hụt hàng hóa không rõ nguyên nhân đối với hàng xá qua cân, phân bón, thức ăn gia súc.

8.   Các sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm hàng không đạt doanh thu 259 tỉ đồng, (tăng 76,90%), bồi thường 7 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 3,06%,

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đạt doanh thu 26 tỉ đồng (tăng 68,47%), bồi thường 7 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 26,94%,

Bảo hiểm trách nhiệm chung đạt doanh thu 133 tỉ đồng (tăng 21,26%), bồi thường 68 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 51,52%,

Nhìn chung, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh bằng hạ phí mở rộng điều khoản điều kiện bảo hiểm để giành giật khách không tương xứng với rủi ro chấp nhận bảo hiểm đã làm cho nhiều DNBH nhiều năm liên tục thua lỗ về kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.

II.         Thị trường bảo hiểm nhân thọ

1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong 03 tháng đầu năm 2012 đạt 175.997 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, Prudential khai thác được 58.526 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 34.098 hợp đồng, Manulife là 18.185 hợp đồng.

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) trong 3 tháng đầu năm là 27.797 hợp đồng tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng khôi phục cao là Prudential: 19.140 hợp đồng, Manulife: 5.098 hợp đồng và Dai-ichi: 2.319 hợp đồng.

Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 193.795 hợp đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số hợp đồng hết hiệu lực nhiều trên thị trường là Prudential với 83.302 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 51.105 hợp đồng, Manulife là 20.705 hợp đồng

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ là 4.487.524 hợp đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn là Prudential 1.917.935 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.275.779 hợp đồng, Manulife là 358.323 hợp đồng.

2. Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang nắm giữ là 484 nghìn tỉ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 355,8 nghìn tỉ đồng tăng 28%, mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 128 nghìn tỉ đồng tăng 28%.

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 140 ngàn tỉ, Dai-ichi life là 77 ngàn tỉ, ACE Life là 74 ngàn tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ là 72 ngàn tỉ đồng.

3. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong 3 tháng đầu năm 2012 đạt 936 tỉ đồng tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 9,4 tỉ đồng giảm 6,1%. Tổng phí khai thác mới trong 3 tháng đầu năm đạt 945,4 tỉ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 239 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 226 tỉ đồng và Manulife là 131 tỉ đồng.

Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường là 3.522 tỉ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường là: Prudential với 1.308 tỉ đồng chiếm 37,14% thị phần, Bảo Việt Nhân thọ với 942 tỉ đồng chiếm 26,73% thị phần, Manulife với 440 tỉ đồng, chiếm 12,5% thị phần.

4.  Trả tiền bảo hiểm:

Trong 3 tháng đầu năm 2012, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 1.904 tỉ đồng

Tổng số trả tiền bảo hiểm là 1.242 tỉ đồng, giảm 1%, trong đó Prudential với 350 tỉ đồng, Bảo Việt là 653 tỉ đồng, Manulife với 92 tỉ đồng.

Tổng số trả giá trị hoàn lại là 499 tỉ đồng, Prudential là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 206 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt Nhân thọ với 146 tỉ đồng và Manulife với 69 tỉ đồng.

5. Số lượng đại lý bảo hiểm.

Tính đến hết tháng 3 tháng năm 2012, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 202.044 người tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 101.624 người, Bảo Việt Nhân thọ là 25.037 người và Dai-ichi life 16.471 người.

Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 3 tháng đầu năm 2012 là 26.415 người tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Prudential (6.167 đại lý), AIA (3.665 đại lý) và Bảo Việt Nhân thọ (3.617 đại lý).
avi.org.vn

Xem thêm trong: Thị trường bảo hiểm