1:48 chiều - Thứ Tư Tháng Sáu 3, 2020

Tính thâm niên của nhà giáo nghỉ hưu sau ngày 1/5/2012 sao cho hợp lý ?

(Dân trí) – Các nhà giáo rất phấn khởi khi Nghị định 54/2011NĐ-CP về thâm niên giáo viên được thực hiện, thể hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các nhà giáo.

Song những nhà giáo mới nghỉ hưu sau ngày 01/5/2011 và chuẩn bị nghỉ hưu đang băn khoăn không biết mình được tính thâm niên thế nào và lương hưu có bị thiệt thòi gì không!

Trong Thông tư liên tịchsố 68/2011/TTLT – BGDĐT – BNV – BTC – BLĐTBXH “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 54 /2011/NĐ – CP  ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo” chỉ tính thâm niên cho giáo viên đang công tác tại cơ sở giáo dục (CSGD).

Công văn 22/2012 CGC ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam về chuẩn bị số liệu phục vụ công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước theo Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa XIII về “trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên”; cũng chỉ nói đến các nhà giáo nghỉ hưu từ ngày 01/01/1994 đến ngày 01/5/2011.

Còn những nhà giáo nghỉ hưu sau ngày 01/5/2011 thì chưa rõ ràng, những nhà giáo này có được hưởng một số tháng thâm niên tại CSGD đang công tác trước khi nghỉ hưu có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng phần thâm niên này chưa đủ 5 năm (60 tháng theo quy định) để tính lương hưu, do đó số thời gian chưa được hưởng thâm niên chưa biết sẽ được tính ra sao?

Thí dụ: có 3 nhà giáo cùng có 30 thâm niên và bậc lương như nhau, nhà giáo Nguyễn Thị A nghỉ hưu ngày 01/5/2011 sẽ được trả thâm niên đầy đủ. Nhà giáo Nguyễn Thị B nghỉ hưu ngày 01/6/2011 sẽ được hưởng 01 tháng thâm niên tại CSGD đang công tác trước khi nghỉ hưu có đóng BHXH, còn 59 tháng chưa được hưởng thâm niên.

Tương tự nhà giáo Nguyễn văn C nghỉ hưu ngày 01/01/2012 sẽ được hưởng 08 tháng thâm niên tại CSGD đang công tác trước khi nghỉ hưu, còn lại 52 tháng cũng chưa được hưởng thâm niên.

Vậy những tháng năm chưa có thâm niên chưa đóng BHXH chưa biết tính như thế nào? Như vậy thì lương hưu từ nay của nhà giáo B và C có thể ngẫu nhiên bị thấp hơn nhà giáo A do chỉ có một số tháng đóng BHXH sẽ được làm căn cứ để tính lương hưu. Tiếp tục còn biết bao nhà giáo sẽ nghỉ hưu sau ngày 01/5/2011 như thí dụ trên.

Đề nghị Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nghiên cứu kĩ cách tính thâm niên và lương hưu cho các nhà giáo nghỉ hưu sau ngày 01/5/2011. Theo  ý kiến của một số nhà giáo đề nghị nên phân định thâm niên các nhà giáo nghỉ hưu này thành 2 nhóm: thời gian đã được hưởng thâm niên tại CSGD, còn thời gian chưa được hưởng thâm niên thì tính như những nhà giáo đã nghỉ hưu trước ngày 01/5/2011, để tính vào lương hưu cho họ, đừng để những nhà giáo này thiệt thòi.

Nguyễn Trọng Bân
(Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)
báo Dân trí

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan