2:11 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Tin vắn chứng khoán ngày 25/5

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Những thông tin đáng chú ý ngày 25/5/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 28/3/2012 – 12/5/2012, ông Bùi Như Ý – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HSX) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, đã bán 25.000 cổ phiếu, đã mua 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.279 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 28/5/2012 – 28/6/2012, ông Bùi Như Ý – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HSX) đăng ký bán 4.200 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 79 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 1/6/2012 – 31/7/2012, ông Nguyễn Quang Minh – Ủy viên Hội đồng Quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/5/2012 – 28/6/2012, ông Đỗ Tấn – Trưởng ban kế hoạch, Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã GAS-HSX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.500 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 29/5/2012 – 29/7/2012, Quỹ Đầu tư Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.362.550 cổ phiếu, chiếm 7,66% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Từ ngày 25/5/2012 – 25/7/2012, bà Nguyễn Thị Tuyết, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 888.330 cổ phiếu, chiếm 6,12% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/5/2012 – 28/7/2012, Market Vector ETF Trust – Markets Vectors – Vietnam ETF, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HSX) đăng ký mua 17.099.455 cổ phiếu, đăng ký bán 17.133.109 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 17.099.455 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/5/2012 – 27/7/2012, ông Trần Quang Nghị – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.347.720 cổ phiếu, chiếm 3,6% vốn điều lệ, vì lý do tài chính cá nhân.

* Từ ngày 15/3/212 – 15/5/212, bà Lâm Thanh Xuân, vợ ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HSX) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 600 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá tăng cao nhên không thể giao dịch mua theo số lượng đăng ký, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 14/5/212 – 17/5/212, ông Đinh Lê Chiến – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 566.930 cổ phiếu, chiếm 4,44% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/3/212 – 12/5/212, Vietnam Equity Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HSX) đăng ký mua 230.000 cổ phiếu, đã mua 234.970 cổ phiếu. Nguyên nhân mua vượt là do các giao dịch mua được thực hiện bằng hình thức thỏa thuận nguyên lô, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.33.180 cổ phiếu, chiếm 9,3% vốn điều lệ, hằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HSX) sẽ phát hành 5.000.000 cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 210 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/5/212, Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/5/212.

* Ngày 9/5/212, ông Lê Thanh Lân, em bà Lê Thị Hoàng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CMS-HSX) đã mua 3.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 21/5/212 – 19/6/212, ông Lê Thanh Lân, em bà Lê Thị Hoàng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CMS-HSX) đăng ký bán hết 3.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 9/5/212 – 17/5/212, bà Nguyễn Thị Sâm, chị ông Nguyễn Đình Hiển – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SAM-HSX) đã bán 3.34 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4 cổ phiếu.

* Ngày 15/5/212, Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HSX) đã mua 128.110 cổ phiếu, đã bán 321.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.235.100 cổ phiếu, chiếm 10,5% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 (mã HU1-HSX) bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ kế toán trưởng, kể từ ngày 15/5/212.

* Ngày 14/5/212, Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HSX) đã mua 372.960 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.781.770 cổ phiếu, chiếm 6,60% vốn điều lệ.

* Ngày 15/5/212, Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HSX) đã mua 477.520 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.239.290 cổ phiếu, chiếm 8,39% vốn điều lệ.

* Ngày 16/5/212, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HSX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 212 tại Khách sạn Melia – 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) xin đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ là 3.972.490 cổ phiếu quỹ thay vì 3.972.940 cổ phiếu như đã thông báo.

* Ngày 14/5/212, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) đã bán 952.830 cổ phiếu, đã nhận 1.655.260 cổ phiếu thưởng, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.37.810 cổ phiếu, chiếm 6,22% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 8/2/212 – 8/5/212, Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (mã PAC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhưng không mua được vì không tìm được mức giá phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 361.512 cổ phiếu quỹ.

* Từ ngày 15/2/212 – 15/5/212, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã PXT-HSX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đã mua 178.490 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá thị trường không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 178.490 cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) công bố ông Lê Quốc Bình làm Tổng giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật của công ty.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã MCF-HNX) được niêm yết bổ sung 3.730.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 03/01/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và 770.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 12/NQ-ĐHCĐ.MCF.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận Công ty Cổ phần Vian (mã VIA-HNX) hủy đăng ký giao dịch là 1.200.000 cổ phiếu do công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo Quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Chứng khoán. Ngày hủy đăng ký giao dịch ngày 29/5/2012; Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là ngày 28/5/2012.

* Từ ngày 22/5/2012 – 10/7/2012, bà Hà Thị Huê – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) đăng ký bán 13.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 28/5/2012 – 25/6/2012, Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (mã MKV-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy – 560 Quốc lộ 1A, Khu 5, TT Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

* Từ ngày 21/5/2012 – 13/7/2012, bà Dương Thị Ngọc, em ông Dương Ngọc Trường – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 21/5/2012 – 17/7/2012, ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) đăng ký mua 179.200 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 13/3/2012 – 11/5/2012, Funderburk  Lighthouse Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 66.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 22.77.200 cổ phiếu, chiếm 11,4% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/5/2012 – 20/7/2012, Funderburk  Lighthouse Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư

* Từ ngày 22/5/2012 – 17/7/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) đăng ký bán 123.600 cổ phiếu, đăng ký mua 166.400 cổ phiếu, nhằm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 22/5/2012 – 13/7/2012, ông Đoàn Minh Dũng – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, đăng ký mua 80.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 18/4/212, bà Hồ Thị Hiền – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 13.000 cổ phiếu, chiếm 0,4% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/4/212 – 11/5/212, bà Đỗ Thị Thu Hà, chị ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) đăng ký mua 11.000.000 cổ phiếu, đã mua 4.000.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá cổ phiếu chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.10.000 cổ phiếu, chiếm 0,83% vốn điều lệ.

* Từ ngày 7/3/212 – 7/5/212, ông Trần Hòa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, đã bán 60.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 20.144 cổ phiếu, chiếm 0,29% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/2/212 – 24/4/212, ông Huỳnh Ngọc Thanh, cổ đông lớn của (mã PPG-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã bán 1.600 cổ phiếu, đã mua 2.900 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 418.510 cổ phiếu, chiếm 5,93% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/4/212 – 14/5/212, bà Phạm Thị Minh Loan, vợ ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 112.500 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar (mã LDP-HNX) thông báo miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Thế Chiến, từ ngày 9/5/212.

* Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Thành Cương do cử ông Ngô Thành Cương  là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tại Công Ty TNHH Đầu tư & Thương mại Đại Hữu (Tiền Giang). Hiện tại ông Ngô Thành Cương là người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Đại Hữu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX) thông báo miễn nhiệm tư cách ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Nam do vắng mặt các buổi họp, hoạt động của Hội đồng Quản trị trong thời gian quá 6 tháng và cử ông Lương Trường Giang, cổ đông sẽ thay thế ông Nam. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội cổ đông thông qua nội dung trong kỳ đại hội gần nhất.

* Từ ngày 13/2/212 – 11/5/212, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (mã HTP-HNX) đăng ký mua 162.000 cổ phiếu, đã mua 97.900 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do giá trên thị trường không đáp ứng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 143.700 cổ phiếu.

* Ngày 13/4/212, bà Phạm Thị Thu Minh, em bà Phạm Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đã bán 22.962 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.945 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ.

* Dự kiến ngày 7/6/212, Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 212 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (Vicostone), Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

* Ngày 15/5/212, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR-HNX) đã bán hết 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,5% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Phạm Thành Đô – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Thời hạn bổ nhiệm 1 năm.

* Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) thông báo thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại 8/82 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) thông báo bà Lê Thị Thanh Nhàn – Quyền Kế toán trưởng là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

* Ngày 9/5/212, Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (F.I.T), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (mã PVV-HNX) đã bán 200.000 cổ phiếu, chiếm 0,67% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.160.000 cổ phiếu, chiếm 7,2% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/3/212 – 14/5/2012, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, Tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) đăng ký bán 21.325 cổ phiếu, nhưng không bán được do khách hàng đăng ký không thực  hiện ủy quyền bán, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 22.47.800 cổ phiếu, chiếm 7,52% vốn điều lệ.

* Ngày 3/5/212, Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (F.I.T), cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (mã PVV-HNX) đã mua 2.360.000 cổ phiếu, chiếm 7,87% vốn điều lệ.

VnEconomy (Báo điện tử – Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán