10:14 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 14, 2020

Thời điểm nghỉ thai sản

Là nhân viên văn phòng ở một công ty, tôi nghỉ thai sản vào ngày 22-1 nhưng đến ngày 10-2 mới sinh em bé. Vậy thời gian nghỉ thai sản của tôi được tính bắt đầu từ thời điểm sinh em bé hay thời điểm nghỉ?”.

Ha Nguyen (ha.nguyen@tmi.com.vn)

­- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Nếu bạn nghỉ thai sản vào ngày 22-1 thì thời gian nghỉ thai sản 4 tháng tính từ ngày 22-1 đến ngày 21-5. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn nghỉ không lương từ 22-1 đến 9-2 và nghỉ thai sản từ ngày sinh con thì thời gian nghỉ thai sản được tính từ ngày 10-2 đến 9-6.
nld.com.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm y tế