2:45 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2012

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2012 củaBảo Việt đạt 626 tỷ đồng

(HNMO) – Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV)công bố kết quả lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhấtQuý I/2012 đạt 626 tỷ đồng, tăng trưởng 81,5%; doanh thu hợpnhất đạt 3.974 tỷ đồng, cao hơn 18,1% so với cùng kỳ năm2011.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốcHoạt động cho biết “Mặc dù nền kinh tế Quý I có nhiều khókhăn với tăng trưởng GDP chỉ đạt 4%, thị trường bảohiểm ba tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng khoảng19%, tạo điều kiện cho Bảo Việt tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 19,2%, đạt 2.518 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoánhồi phục mạnh mẽ so với thời điểm cuối năm 2011 cũnggiúp Tập đoàn hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính.Kết quả kinh doanh chung là khá khả quan, doanh thu hợp nhấtđạt 3.974 tỷ đồng, tăng trưởng 18,1%, LNTT hợp nhất đạt626 tỷ đồng, tăng trưởng 81,5%”.
Kết quả kinh doanh hợpnhất

* LNTThợp nhất đạt 626 tỷ đồng, tăng 281 tỷ đồng so vớicùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng81.5%:

+ LNTT của Bảo Việt Nhânthọ đạt 182 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với cùng kỳnăm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 40%
+ LNTT của Bảo hiểm BảoViệt đạt 139 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳnăm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 29,9%

* Doanhthu hợp nhất tăng 609 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước,tương đương 18,1%, đạt 3.974 tỷ đồng:* Tổng doanh thuphí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọđạt 2.518 tỷ đồng, tăng 406 tỷ đồng so với cùng kỳ nămtrước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%

* Lợinhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 115 tỷ đồng,tăng 13 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng12,8%

Kết quả kinh doanh Tậpđoàn Bảo Việt (Công ty mẹ):

* LNTTđạt 458 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng, tương đương vớitỷ lệ tăng trưởng 99,4 % so với cùng kỳ năm trước (QuýI/2011: 230 tỷ đồng)

* Doanhthu đạt 283 tỷ đồng (Quý I/2011: 324 tỷ đồng)

* Nănglực tài chính được tăng cường: vốn chủ sở hữu tăngtừ 11.228 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2011 lên 11.594 tỷđồng

* Tổngtài sản đạt 12.868 tỷ đồng, tăng 2,7% sau 3 tháng đầu năm

Do thị trường tài chính nóichung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng tại ngày30/3/2012 có sự phục hồi so với ngày cuối năm 2011 nên trongQuý I, Tập đoàn đã hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tàichính, dẫn đến sự biến động về lơi nhuận Công ty mẹ.

Cơ cấu lợi nhuận trướcthuế theo lĩnh vực kinh doanh1:

* Bảohiểm phi nhân thọ: 139 tỷ đồng tương đương với tỷlệ đóng góp 14,8% (Quý I/2011: 28,1 %).

* Bảohiểm nhân thọ: 182 tỷ đồng tương đương với tỷ lệđóng góp 19,4% (Quý I/2011: 34,1%),

* Dịchvụ ngân hàng: 37 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đónggóp 4% (Quý I/2011: 7,1%).

* Dịchvụ tài chính và hoạt động khác2: 579 tỷ đồng tươngđương với tỷ lệ đóng góp 61,8 % (Quý I/2011: 30,7%).

1 Các số liệutrên được trích từ báo cáo tài chính riêng của từng đơn vị.

2 ‘Dịch vụ tàichính và hoạt động khác’ bao gồm lợi nhuận và thu nhập từhoạt động đầu tư, hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanhchứng khoán

Ra mắt sản phẩm vớiưu thế vượt trội:

* BảoViệt Nhân thọ ra mắt 2 sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏetoàn diện là “An tâm toàn mỹ” và “An tâm sống khỏe”.Khi kết hợp với Hợp đồng chính (của các sản phẩm liênkết chung), khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện về chămsóc sức khỏe và đầu tư tài chính. ‘An tâm toàn mỹ’ là sảnphẩm bảo vệ sức khỏe dành cho phụ nữ, bảo hiểm cho hơn50 bệnh lý của phụ nữ và gần 600 các loại phẫu thuật vàđiều trị ngoại khoa mở rộng. Sản phẩm ‘An tâm sống khỏe’sẽ chi trả 100% viện phí cho khách hàng khi mắc phải một trong36 bệnh lý nghiêm trọng.

* Bảohiểm Bảo Việt ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhà tư nhân, tíchhợp hai giải pháp bảo hiểm: bảo hiểm cho ngôi nhà và/hoặctài sản bên trong ngôi nhà trong cùng một gói bảo hiểm. Kháchhàng sẽ được hỗ trợ tối đa các chi phí thiệt hại chongôi nhà và tài sản bên trong trong trường hợp cháy, nổ, sétđánh và các rủi ro mở rộng có tính phí khác như giông, bão, lũlụt, vỡ/tràn nước, trộm cướp, va chạm với ngôi nhà…

* Bảohiểm Bảo Việt ra mắt sản phẩm bảo hiểm cháy nổ xe máyvới mức phí chỉ từ 10.000 đồng/xe một năm. Khách hàng hoàntoàn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, những người xungquanh và phương tiện đi lại với gói bảo hiểm toàn diệndành riêng cho xe máy của Bảo hiểm Bảo Việt. Khách hàngcũng được hưởng mức phí ưu đãi hấp dẫn, trọn gói chỉtừ 100.000 đồng/năm khi tham gia trọn gói bộ 3 sản phẩm cho:Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, Bảo hiểm tai nạnngười trên xe, Bảo hiểm cháy nổ xe máy.

Tại Đại hội đồng cổđông tổ chức vào ngày 26/4 vừa qua, các cổ đông đã thông quakế hoạch kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt vớidoanh thu hợp nhất đạt 17.581 tỷ đồng, và lợi nhuận trướcthuế hợp nhất đạt 1.721 tỷ đồng.

H.Đ
Báo Hànộimới

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm