9:49 chiều - Chủ Nhật Tháng Một 26, 2020

Tăng lương hưu thêm 26,5%

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được tăng thêm 26,5% từ ngày 1/5. Ảnh minh họa,

Cùng với việc tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp công vụ, Chính phủ vừa quyết định, từ ngày 1/5/2012, tăng thêm 26,5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Cụ thể,  điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với 7 nhóm đối tượng sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang); quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ năm, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

Thứ sáu, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ bảy, quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc có hiệu lực từ ngày 1/6/2012

PV

cand.com.vn

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm