7:12 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

SVIC: 4/5 ĐHCĐ thường niên năm 2012

Công ty cổ phần Bảo Hiểm SHB- Vinacomin thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

– Thời gian : 13h30 ngày 04/05/2012

– Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tòa nhà AC, Lô A1A, Cụm SXTTCN&CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Nội dung Đại hội :

+ Bầu bổ sung thành viên BKS

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và KH năm 201

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

+ Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của TCT

+ Thông qua Báo cáo của BKS về công tác quản lý TCT của HĐQT, Tổng giám đốc

+ Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012

Vinacorp

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan