11:30 sáng - Thứ Ba Tháng Tám 11, 2020

Sửa đổi chế độ BH dân sự với chủ xe cơ giới

Ảnh minh họa

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất, Bộ tài chính sẽ chính thức sửa đổi hai thông tư 126 và 103 về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và TPHCM, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Cục quản lý giám sát Bộ tài chính vừa tổ chức đánh giá rộng rãi từ các ban ngành chức năng, các chủ xe cơ giới để bổ sung những điều khoản bất hợp lý trong việc thực thi chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Theo đánh giá chung, xuất phát từ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong khi thực hiện, các đề xuất sửa đổi, bổ sung đều xoay quanh việc đồng thuận sẽ tăng phí bảo hiểm, tăng mức trách nhiệm bảo hiểm một cách phù hợp với thực tế, về việc phân định lỗi trong giải quyết bồi thường, tăng thời hạn tham gia bảo hiểm không giới hạn trong thời hạn 1 năm như trước đây.

Với mục đích chính là vì lợi ích an sinh xã hội, các đề xuất về mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ nhân đạo cũng được đề cập. Công tác quản lý giám sát thanh tra kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm này cũng cần được tăng cường.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp này, Bộ tài chính sẽ chính thức sửa đổi 2 thông tư 126 và 103 về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiện dân sự chủ xe cơ giới.

Ngăn ngừa, răn đe và hạn chế tai nạn giao thông và các hệ lụy của nó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông. Việc sửa đổi các quy định tài chính về bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc của chủ xe cơ giới cũng không nằm ngoài mục đích chung vì an sinh xã hội, vì an toàn của cộng đồng khi tham gia giao thông.

Tác giả : Mạnh Tuấn
VTV.VN

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm