5:00 sáng - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Sắp có thêm công ty tái bảo hiểm thứ 3

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC) vừa nhất trí thông qua việc thành lập Công ty Tái bảo hiểm (MIC Re). Đây sẽ là công ty bảo hiểm thứ 3 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, sau Vinare và PVI Re.

Theo ông Trần Văn Quang, Tổng giám đốc MIC, việc thành lập MIC Re nằm trong chiến lược mở rộng dịch vụ và tạo ra doanh thu tốt cho Công ty. Hiện Công ty đang nghiên cứu đề án thành lập đơn vị tái bảo hiểm này.

Về vốn điều lệ của MIC Re, đại diện MIC cho biết, nguồn vốn thành lập dự kiến sẽ được cấp từ nguồn thặng dư trong đợt tăng vốn sắp tới (từ 400 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho đối tác chiến lược nước ngoài) cộng với nguồn vốn tự có của Công ty.

Trong khi chưa thành lập Công ty tái bảo hiểm, MIC sẽ nhận tái bảo hiểm theo hướng tách biệt công tác này thành 1 mảng dịch vụ kinh doanh chính. Ngoài ra, sẽ đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty khi thu xếp các dịch vụ tái bảo hiểm và quản lý công tác khai thác các dịch vụ có liên quan đến tái bảo hiểm; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với thị trường trong và ngoài nước.

Hiện, MIC có 24 Công ty bảo hiểm trực thuộc, 1 công ty đầu tư và 1 công ty liên kết. Tính đến ngày 31/12/2011, MIC có 1.378 đại lý bảo hiểm.

Kim Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan