7:11 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Quyết định bổ nhiệm chức danh bảo hiểm

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Hỏi:

DNBH Y được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động vào năm 2010. Đến 31/7/2011, DNBH này có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và 5 văn phòng đại diện tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Do mới thành lập chưa tuyển được những cán bộ có đủ kinh nghiệm, Tổng Giám đốc của DNBH Y kiêm nhiệm giữ chức danh Giám đốc chi nhánh Hà Nội và Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp này giữ chức danh Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 4/8/2011, ông Trần Văn B là Giám đốc của chi nhánh Đà Nẵng đã nộp đơn xin từ chức. DNBH Y đã bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ này thay ông Trần Văn B. Quyết định bổ nhiệm này có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 7.5, khoản 7, Điều 1 Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ thì: “Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), không được kiêm nhiệm giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện của quá một chi nhánh, văn phòng đại diện”.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, hiện tại Phó Tổng giám đốc của DNBH Y đã được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh của DNBH Y tại thành phố Hồ Chí Minh, việc bổ nhiệm ông này kiêm nhiệm thêm chức danh Giám đốc chi nhánh tại Đà Nẵng.

Xem thêm trong: Bảo hiểm thương mại