3:29 chiều - Thứ Bảy Tháng Sáu 20, 1406

Quý I/2012, Bảo hiểm Nhà Rồng có lãi từ bảo hiểm

(ĐTCK) Tin từ Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng (chuẩn bị đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long), quý I/2012, Công ty đạt doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 63,8 tỷ đồng; lợi nhuận 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 27,9 tỷ đồng; lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm 3,1 tỷ đồng.

Như vậy, đến quý I năm nay, Công ty đã có lãi từ bảo hiểm. Năm 2011, mặc dù có lãi (37,4 tỷ đồng) nhưng Công ty lỗ 7,6 tỷ đồng trong hoạt động bảo hiểm, trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 40,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong năm 2011 cũng rất đáng khích lệ, vượt xa kế hoạch đề ra ban đầu. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011 ban đầu, Công ty chỉ đặt chỉ tiêu lãi 1 tỷ đồng và lỗ tới 34 tỷ đồng từ kinh doanh bảo hiểm.

ĐHCĐ Bảo hiểm Nhà Rồng vừa thông qua kế hoạch kinh năm 2012. Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch lãi 9,8 tỷ đồng từ bảo hiểm; lợi nhuận hoạt động tài chính là 63 tỷ đồng; tổng lợi nhuận là 72,8 tỷ đồng; tổng doanh thu là 463 tỷ đồng; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 333 tỷ đồng, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm là 65 tỷ đồng, doanh thu tài chính là 65 tỷ đồng.

K.Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm