3:53 sáng - Thứ Ba Tháng Một 26, 2021

Quý I, bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 6.201 tỷ đồng

PVI dẫn đầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc trong quý I/2012

(ĐTCK) Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, 3 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 6.201 tỷ đồng, tăng trưởng 21,96%; nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 83 tỷ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 21.679 tỷ đồng.

Theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu 1.676 tỷ đồng, bảo hiểm tài sản thiệt hại 1.583 tỷ đồng, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 858 tỷ đồng, bảo hiểm xây dựng lắp đặt 853 tỷ đồng, bảo hiểm dầu khí 666 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội, các nghiệp vụ đều tăng trưởng trong quý I, trong đó, bảo hiểm hàng không tăng trưởng 76,90%, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh 68,47%, bảo hiểm nông nghiệp 901,64%. Những nghiệp vụ mới, có nhiều tiềm năng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm… đã được các doanh nghiệp bảo hiểm chú ý khai thác.

Dẫn đầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc là PVI với doanh thu 1.481 tỷ đồng, Bảo Việt đứng ở vị trí thứ 2 với doanh thu 1.389 tỷ đồng. Các đơn vị đứng ở vị trí tiếp theo là PTI 637 tỷ đồng, Bảo Minh 630 tỷ đồng, PJICO 450 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bảo Việt là đơn vị đứng đầu về năng lực bảo hiểm sau khi trừ tái bảo hiểm với doanh thu 1.070 tỷ đồng. Tiếp theo là PVI 682 tỷ đồng, Bảo Minh 604 tỷ đồng, PJICO 370 tỷ đồng, PTI 336 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao là PTI với 176,22%, Groupama 97,98%, Samsung Vina 93,74%, UIC 70,23%, QBE 63,51%.

Bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 1.944 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31,35%, rủi ro cao vẫn là bảo hiểm trách nhiệm chung với tỷ lệ 51,25%, bảo hiểm xe cơ giới 42,84%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 41,90%. Các doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường cao là QBE 252,83%, Fubon 80,22%, Liberty 58,72%, BIC 47%, AAA 44%.

Kim Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm