7:27 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ảnh minh họa

(Dân trí) – Tôi làm việc tại Công ty A được 2 năm và chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty vào ngày 1/2/2012. Hiện tôi chưa tìm được việc làm mới. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu được, tôi cần làm thủ tục gì? (Trịnh Thị Song; Email: dienmay12@yaooh.com).

Trả lời:

Tại điều 41 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì: “ Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức”.

Tại Điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp: “1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này”
Tại Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP, gồm các bước. sau:
“Trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp; Trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch họa thì người lao động có thể được gia hạn nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất nghiệp”.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật.

Người lao động phải xuất trình sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch họa thì người lao động có thể được gia hạn nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ bảo hiểm theo quy định.

Đối chiếu quy định nêu trên, bạn có thể biết được trường hợp của bạn có đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Trường hợp, nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn tiến hành thủ tục theo các bước nêu trên.
Luật sư Vũ Thị Hiên
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966
Hot-line: 093 366 8166
Email: info@luatdaiviet.vn
Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc
báo Dân trí

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp