11:52 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Quá trình phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam

Bảo Việt đã lấy lại ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo Việt đã lấy lại ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM

Đặng Đức Hoàng

Phó Giám đốc Bảo Việt Sài Gòn

Với chức năng và lợi ích của hoạt động bảo hiểm, năm 1985 công ty bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam, hiện nay là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), được thành lập, trong gần 30 năm (1965 – 1994), Nhà nước nắm độc quyền về lĩnh vực bảo hiểm vì vậy Bảo Việt là công ty bảo hiểm duy nhất hoạt động trên thị trường. Trong thời gian đầu hoạt động, Bảo Việt chỉ có trụ sở chính tại Hà Nội và một chi

nhánh tại thành phố cảng Hải Phòng. Từ năm 1986, khi Nhà nước áp dụng chính sách tự do hóa nền kinh tế, thời kỳ đổi mới, lĩnh vực ngoại thương và đầu tư quốc tế bắt đầu phát triển mạnh mẽ dẫn đến việc ngành bảo hiểm phát triển theo với tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao 20% – 25% năm. Và cũng từ đầu thập niên 80, Bảo Việt mở rộng mạng lưới, phát triển chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm đa dạng hóa và thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển, ngày 18/12/1993 Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm Việt Nam thực sự thay đổi kể từ khi xuất hiện thêm 2 doanh nghiệp bảo hiểm mới: đó là việc tách chi nhánh của Bảo Việt tại thành phố Hồ Chí Minh

thành Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) và sự ra đời của Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia (VINARE). Tiếp theo đó, thị trường ngày càng đa dạng hóa và trở nên sôi động với sự ra đời của các công ty bảo hiểm cổ phần: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long).

Với mục tiêu hội nhập quốc tế, mở cửa thị trường với các nhà đầu tư nước  ngoài, Nhà nước đã cấp phép thành lập những liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm như Công ty Liên doanh Môi giới Bảo hiểm Aon-Inchinbrok (cuối 1994) và Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) năm 1996. Trong năm 1996 Bảo

Việt đưa ra thị trường dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ đầu tiên ở Việt Nam, và cũng trong năm này Bảo Việt được Nhà nước xếp loại “Doanh nghiệp nhà nước đặc biệt” là một trong 27 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Tiếp theo là sự ra đời của các công ty bảo hiểm chuyên ngành: Công ty Bảo hiểm của ngành Dầu khí Việt Nam (PVIC)

1996, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) của ngành Bưu chính 1997. và trong năm này công ty liên doanh thứ ba là Công ty Bảo hiểm Liên hiệp Việt Nam (UIC) được thành lập.

Năm 1999 thị trường dường như bùng nổ với sự ra đời liên tiếp của 5 công ty bảo hiểm, trong đó có 2 liên doanh là: Bảo Minh-CMG và Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt Uc, 3 công ty 100% vốn nước ngoài gồm Allianz-AGF, Prudential và Chinfon-Manulife. Năm 2000 Công ty Bảo hiểm AIA đi vào hoạt động và năm 2001 là  sự xuất hiện của Công ty Bảo hiểm Groupama. Tính đến 2001 đã có 17 doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, trên thị trường còn có khoảng trên 40 văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm nước ngoài.

Trước nhu cầu đòi hỏi cần phải có một tổ chức nghề nghiệp để thống nhất hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường Việt Nam, là đầu mối để tiếp thu và phản ánh các kiến nghị của các doanh nghiệp với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm (Bộ Tài chính) và các ban ngành hữu quan khác, cuối năm 1999 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành Bảo hiểm Việt Nam.

Một sự kiện quan trọng đối với ngành Bảo hiểm Việt Nam là việc Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh Bảo hiểm tại kỳ họp thứ 8 khóa X ngày 09/12/2000 và Luật bắt đầu có hiệu lực từ 01/04/2001. Ngày 01/08/2001 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Nghị định số 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Và Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 71/2001/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP và 72/2001/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 43/2001/NĐ-CP. Luật Kinh doanh Bảo hiểm cùng các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đã tạo nên một khung pháp lý hoàn chỉnh nhất đối với hoạt động bảo hiểm từ trước đến nay, tạo điều kiện cho ngành bảo hiểm phát triển mạnh mẽ và lành mạnh.

Tóm lại, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành bảo hiểm Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, đã cung cấp sự ổn định về tài chính với hình thức phong phú và đa dạng đến các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trước các rủi ro trong đời sống kinh tế và xã hội. Khái niệm bảo hiểm đã dần trở nên phổ biến, người được bảo hiểm đã biết rằng không phải bất kỳ tổn thất nào cũng được bảo hiểm bồi hoàn, vì vậy người được bảo hiểm đã ngày càng quan tâm hơn đến các điều kiện, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Trong tình hình hội nhập kinh tế, ngành bảo hiểm Việt Nam có một cơ hội phát triển rất lớn và trong đó mỗi doanh nghiệp đứng trước những thử thách lớn.

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn