11:42 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 4, 2020

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

TCT Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (HNX: PTI), tổ chức có liên quan đến TCT Cổ phần Tái BH Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR), đã mua toàn bộ 1.2 triệu cổ phiếu như đã đăng ký.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 cp (tỷ lệ 0.3%)

– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Khánh

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác

– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 cp (tỷ lệ 0%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,200,000 cp

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,200,000 cp

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 cp (tỷ lệ 1.49%)

– Ngày bắt đầu giao dịch: 30/03/2012

– Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2012.

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán