2:39 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

PTI thông qua kế hoạch giảm cổ tức

PTI thông qua kế hoạch giảm cổ tức

PTI thông qua kế hoạch giảm cổ tức

(ĐTCK) HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua việc trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 13% thay vì 15% như kế hoạch ban đầu.

Theo báo cáo tài chính năm 2011, PTI đạt 1.266,74 tỷ đồng tổng doanh thu, hoàn thành 103% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 88,65 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 77% so với kế hoạch năm. HĐQT Công ty đã thông qua phân phối lợi nhuận với mức trả cổ tức 13% thay vì 15% như kế hoạch đầu năm.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.530 tỷ đồng, tăng 35% so với năm ngoái; lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác dự kiến đạt 82 tỷ đồng, giảm 9% và mức chia cổ tức tối thiểu 12%.

T.Thanh
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan