10:27 chiều - Chủ Nhật Tháng Một 26, 2020

PTI: Lãi ròng quý I đạt 14,4 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2011

Mặc dù doanh thu bảo hiểm quý I/2012 tăng 157% so với cùng kỳ 2011 nhưng chi bồi thường bảo hiểm và chi hoa hồng bảo hiểm đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2011.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI) công bố KQKD quý I/2012.

Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) quý I/2012 đạt 14,38 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ 2011. EPS quý I đạt 320 đồng/cp.

Tổng doanh thu quý này đạt hơn 681 tỷ, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên do các khoản chi bồi thường bảo hiểm gốc, chi hoa hồng bảo hiểm đều tăng gấp đôi so với quý I/2011 nên lợi nhuận còn lại của PTI trong quý này lại giảm nhẹ so với cùng kỳ 2011. Cụ thể:

· Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý I/2012 của PTI đạt hơn 90 tỷ đồng (tăng 23,5% so với quý I/2011)

· Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh lỗ 7,47 tỷ đồng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 56% so với cùng kỳ năm trước

· Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 28,9 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước

LNTT quý I/2012 đạt 19,83 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ so với cùng kỳ năm trước, LNST đạt 14,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2011.

Hoàng Ly (Theo TTVN/HNX)

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm