10:30 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

PTI đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VNR

PTI đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VNR

PTI đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VNR

ĐTCK) Sau giao dịch, PTI còn nắm giữ 300.000 cổ phiếu VNR, chiếm 0,3% vốn điều lệ VNR.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Khánh, Thành viên Ban kiểm soát Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR – sàn HNX), PTI đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VNR trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán, tương đương 1,49% vốn điều lệ VNR.

Nguyên nhân không bán hết cổ phiếu là do thị trường biến động không thuận lợi.

T.Tùng
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán