1:09 sáng - Chủ Nhật Tháng Tám 18, 2019

Prudential lập công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Logo của Eastspring Investments

(NDHMoney) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments (EIFMC).

EIFMC có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trụ sở chính tại toà nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, số 37 Đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM. Chủ sở hữu: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng thành viên – Ông John Inniss Howell, quốc tịch Mỹ; Số hộ chiếu: 465602084 ngày cấp 24/12/2009, ngày hết hiệu lực: 23/12/2019. Theo đó, Eastspring Investments được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép hoạt động quản lý quỹ do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam số 03/UBCK-GPHĐQLQ ngày 26/5/2005, Giấy phép điều chỉnh số 17/UBCK-GPĐC ngày 23/7/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 25/UBCK-GPĐC ngày 9/12/2011.

Được biết, Tập đoàn Prudential đã ra mắt thương hiệu Eastspring Investments nhằm thống nhất tên gọi cho toàn bộ hoạt động quản lý quỹ tại Châu Á và Việt Nam. Eastspring Investments  là một hệ thống nhận diện riêng cho hoạt động quản lý quỹ của Tập đoàn và vẫn là thành viên của Tập đoàn Prudential toàn cầu với cơ cấu cổ đông, bộ máy điều hành, triết lý đầu tư và chiến lược đầu tư không thay đổi. Sau khi ra mắt thương hiệu mới, nhiều hoạt động kinh doanh tại Hong Kong, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc… cũng như ở Việt Nam sẽ cùng sử dụng một thương hiệu duy nhất Eastspring Investments.

Về kế hoạch đầu tư trong năm 2012 và những năm tới, Eastspring Investments dự kiến vẫn giữ quan điểm thận trọng trong đầu tư để luôn bảo toàn vốn, tập trung chính đầu tư vào những công cụ sinh lợi ổn định, như trái phiếu hoặc những dự án bất động sản đã và đang mang lại nguồn thu cho chủ đầu tư… Tuy nhiên, Eastspring Investments cũng rất quan tâm đến các doanh nghiệp hoạt động ổn định, có lợi thế cạnh tranh dài hạn và minh bạch.

Hoàng Thương – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán