10:53 sáng - Thứ Ba Tháng Mười 23, 2018

Pjico lợi nhuận đạt hơn 103 tỷ đồng

Pjico lợi nhuận sau thuế 2011 đạt hơn 103 tỷ đồng

Pjico lợi nhuận sau thuế 2011 đạt hơn 103 tỷ đồng

So với năm 2010, doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 18% và 64%.
CTCP bảo hiểm Pjico (mã: PGI) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 2011.

Riêng quý IV, doanh thu thuần đạt gần 423 tỷ đồng, tăng 19% so với quý IV năm trước. Chi phí trực tiếp cho kinh doanh bảo hiểm tăng 14%, chi hơn 225 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp cả quý đạt gần 197 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Quý này, công ty lãi hơn 28,8 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 27% so với cùng kỳ.

Tính chung cả quý IV, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 26 tỷ đồng, cùng kỳ công ty lãi hơn 20 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm đạt 1.489 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 125 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 103 tỷ đồng, tăng 64% so năm trước.

Bảng kết quả kinh doanh quý IV năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Bảng kết quả kinh doanh quý IV năm 2011

Bảng kết quả kinh doanh quý IV năm 2011

Nguồn DVT.vn

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm