4:40 sáng - Chủ Nhật Tháng Tám 9, 2020

Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam

Kênh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance)

Kênh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance)

Đối với thế giới, Bancassurance đã trở thành một kênh bán hàng chủ yếu. Nhưng tại Việt Nam, Bancassurance mới chỉ được đánh giá là có nhiều cơ hội, tiềm năng to lớn. Và đa số các doanh nghiệp bảo hiểm đều nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên các doanh nghiệp bảo hiểm mới chỉ hoạt động về lĩnh vực này với tính chất thăm dò thị trường và để giữ chỗ là chủ yếu. Còn về phía khách hàng thì không biết có thể mua sản phẩm bảo hiểm tại ngân hàng hoặc nếu có sử dụng thì chỉ mang tính chất ép buộc và đối phó. Bài nghiên cứu sẽ đưa ra nguyên nhân cũng như giải pháp để thúc đẩy hoạt động Bancassurance – một lĩnh vực được xem là đầy tiềm năng và mang lại nhiều lợi ích cho công ty bảo hiểm, ngân hàng và khách hàng.
Nội dung:
Chuơng 1: Giới thiệu chung về bảo hiểm nhân thọ và Bancassurance
1.1 Bảo hiểm nhân thọ
1.2 Bancassurance
1.2.1 Định nghĩa
1.2.2 Bancassurance dành cho bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm phi nhân thọ
1.3 Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ Bancassurance của một số nước trên thế giới
1.3.1 Tại Châu Âu
1.3.2 Tại Mỹ
1.3.3 Tại Châu Mỹ Lanh Tinh
1.3.4 Tại Châu Á
1.4 Lợi thế của hoạt động Bancassurance
1.4.1 Về phía công ty bảo hiểm
1.4.2 Về phía ngân hàng
1.4.3 Về phía khác hàng
1.5 Mô hình liên kết
Chương 2: Thực trạng mô hình Bancassurance ở Việt Nam hiện nay
2.1 Tình hình thị trường bảo hiểm hiện nay
2.2 Giới thiệu thị trường Bancassurance ở VN hiện nay
2.2.1 Sự hình thành và phát triển Bancassurance tại Việt Nam
2.2.2 Thị trường Bancassurance từ sau khủng hoảng năm 2008
2.2.3 Đặc điểm của Bancassurance tại Việt Nam hiện nay
2.2.4 Một số liên kết giữa công ty bảo hiểm và ngân hàng
2.3 Đánh giá tầm quan trọng của việc phát triển Bancassurance ở Việt Nam hiện nay
2.3.1 Sự cần thiết phải phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại VN
2.3.2 Những thách thức của Bancassurance tại Việt Nam
2.3.3 Triển vọng trong thời gian tới
2.4 Tìm hiểu thực tế một mô hình Bancassurance tại AIA
2.4.1 Quá trình hoạt động Bancassurance của công ty AIA Việt Nam
Chuơng 3: Giải pháp
3.1 Những bài học
3.2 Những yếu tố quyết định sự thành công của Bancassurance
3.3 Giải pháp giúp hoạt động Bancassurance thành công
3.3.1 Về phía công ty bảo hiểm
3.3.2 Về phía ngân hàng
3.3.3 Về phái công ty bảo hiểm- Ngân Hàng
3.3.4 Về phía nhà quản lý
Kết luận

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn