2:16 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam: Bảo hiểm nhân thọ

Kênh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance)

Kênh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance)

Chương I: Giới thiệu chung về bảo hiểm nhân thọ và Bancassurance

1. 1 Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ trên thế giới đã rađời từ rất lâu và đã trở thành loại hình bảo hiểm truyền thống phổ biến ở nhiều nước và được mọi người tự nguyện tham gia.
Bảo hiểm nhân thọ là 1 hợp đồng giữa cá nhân và công ty bảo hiểm nhân thọ để bảo hiểm cho bản thân mình hoặc người thân, hoặc giữa 1 tổ chức với công ty bảo hiểm nhân thọ để bảo hiểm cho nhân viên mình với mục đích là bảo đảm an toàn tài chính cho người tham gia bảo hiểm.
Sau khi kí hợp đồng với công ty bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm được bảo hiểm ngay lập tức với số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng nghĩa là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả đầy đủ số tiền bảo hiểm. Khi đáo hạn bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm nếu vẫn sống bình thường thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng đã kí kết.
Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay trên thế giới vô cùng phong phú và đa dạng.
Có thể khái quát thành ba nhóm chính như sau:

Bảo hiểm nhân thọ trường hợp sống.

Bảo hiểm nhân thọ trường hợp tử vong.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp.

Xem mục lục >>>

Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn