2:05 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam: Bancassurance

Kênh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance)

Kênh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance)

1.2 Bancassurance
1.2.1 Định nghĩa
Có nhiều định nghĩa về bancassurance. Sau đây là một số ví dụ:
Bancassurance là “một chiến lược được các ngân hàng hoặc các công ty bảo hiểm sử dụng nhằm hoạt động trong thị trường tài chính theo cách thức hợp nhất dịch vụ ở mức độnào đó”.
Bancassurance bảo hiểm một phạm vi rộng lớn các hợp đồng chi tiết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm, nhưng chủ yếu bancassurance là việc ngân hàng và công ty bảo hiểm hợp tác với nhau để phát triển và phân phối một cách hiệu quả các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua việc cung cấp các sản phẩm cho cùng một cơ sở khách hàng.tuy nhiên, việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm bởi các ngân hàng không phải là đặcđiểm duy nhất của bancassurance, mặc dù nó đã, đang và sẽ là đặc điểm chính của bancassurance.
Ở đây cần phân biệt việc ngân hàng phân phối các sản phẩm bảo hiểm(bancassurance) với việc các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp và phân phối các dịch vụ tàichính, ngân hàng (assurbanking).Bancassurance là việc “cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng thông qua một kênh phân phối chung và/hoặc cho cùng một cơ sở khách hàng”
Tóm lại: Bancassurance có thể được hiểu một cách đơn giản nhất là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình. Việc tham gia của ngân hàng có thể ở nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo hình thức bancassurance.

Xem mục lục >>>

Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn