10:43 chiều - Chủ Nhật Tháng Tư 5, 2020

Ngân hàng phải công khai việc bảo hiểm tiền gửi

(PL)- Theo Nghị định 57 có hiệu lực từ ngày 15-9, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi và công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở và chi nhánh.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, TCTD khác; được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định.

Ngoài ra, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định; khi có sự thay đổi phải công bố công khai. Nghị định này thay thế Nghị định 146/2005 và Nghị định 22/2006.

Đ.LIÊN
phapluattp.vn

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm