9:39 sáng - Thứ Năm Tháng Mười Hai 12, 2019

20120512-123810_nui2_tinbaohiem

Hiện trường vụ lở núi. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN.

Xem thêm trong: