6:39 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 7, 2020

20120512-123810_nui2_tinbaohiem

Hiện trường vụ lở núi. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN.

Xem thêm trong: