4:14 chiều - Thứ Ba Tháng Hai 28, 9956

Năm quyết định vị thế của Bảo Minh trên thị trường

Ban lãnh đạo Bảo Minh chung tay thắp nến nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập

(ĐTCK) Giới phân tích nhìn nhận: các chỉ tiêu kinh doanh mà Bảo Minh đặt ra cho năm 2012 là rất tích cực nhưng cũng rất thách thức, bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự đoán vẫn còn nhiều khó khăn.

ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Bảo Minh diễn ra vào ngày 24/4/2012 tại Khách sạn Majestic, TP. HCM với rất nhiều vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp bảo hiểm đang đứng trong Top 3 của khối phi nhân thọ.

Theo Chủ tịch HĐQT của Bảo Minh, ông Trần Vĩnh Đức: năm 2012 là năm thứ 2 Bảo Minh thực hiện chiến lược hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2011 – 2015 và đây cũng là năm quyết định vị thế của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Năm thứ nhất trong giai đoạn 2011 – 2015

Năm 2011, dù kinh tế Việt Nam trải qua nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã có nhiều nỗ lực để đạt doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ 21.500 tỷ đồng, tăng 25% so với 2010. Năm 2011 cũng là năm đầu Bảo Minh thực hiện chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 5 năm từ 2011 đến 2015 và kết quả kinh doanh đáp ứng được một phần kỳ vọng. Tổng doanh thu là 2.656 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với 2010. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.350 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.129 tỷ đồng, đạt mục tiêu không lỗ về kinh doanh bảo hiểm. Lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, đạt 57,8% kế hoạch.

Dù có những tín hiệu khả quan, nhưng nhìn tổng thể, ông Trần Vĩnh Đức cho rằng, hoạt động kinh doanh của Bảo Minh vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, bởi nhiều năm liền tốc độ tăng trưởng doanh thu chỉ bằng 1/2 của thị trường, thị phần tại các thị trường lớn như TP. HCM và Hà Nội tăng trưởng chậm. Hiệu quả kinh doanh cũng đạt thấp, tỷ lệ chi phí như chi bồi thường, chi hoa hồng và chi quản lý đều ở mức cao. Dù đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 như ĐHCĐ năm trước đề ra, nhưng vẫn có nhiều đơn vị thành viên không hoàn thành kế hoạch doanh thu và không có tăng trưởng. “Thực trạng này đặt ra cho Ban lãnh đạo và tập thể CBNV của Bảo Minh nhiều vấn đề cần phải giải quyết, phải đổi mới cách nghĩ và cách làm. Bởi năm 2012 vẫn tiếp tục có nhiều thách thức, hơn nữa năm nay cũng là năm thứ 2 Bảo Minh thực hiện chiến lược hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2011 – 2015”.

Giữ vững chiến lược: hiệu quả và phát triển bền vững

Trong năm 2012, năm quyết định vị thế của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, ông Trần Vĩnh Đức cho rằng, toàn thể CBNV của Bảo Minh còn rất nhiều việc phải làm và phải làm thực sự quyết liệt mới có thể thành công. Những định hướng lớn đã được vạch ra trong bản chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2011 – 2015 mà Bảo Minh phải tiếp tục thực hiện là: Kiên trì định hướng hoạt động kinh doanh với mục tiêu chiến lược “Hiệu quả và phát triển bền vững”. Xem hiệu quả kinh doanh là thước đo năng lực điều hành, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ lãnh đạo từ Tổng công ty tới các đơn vị thành viên.

Cụ thể, năm 2012 Bảo Minh dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu là 13 – 14%. Tiếp tục có lãi trong kinh doanh bảo hiểm. Doanh thu phí bảo hiểm 2.651 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Phấn đấu giảm tỷ lệ bồi thường giữ lại/doanh thu thực hưởng xuống dưới 47%. Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc phấn đấu đạt 40,4 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính 280 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng, tăng 30%.

Chỉ tiêu kinh doanh này được giới phân tích nhìn nhận: tích cực, nhưng cũng rất thách thức, bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự đoán vẫn còn nhiều khó khăn.

Tất nhiên, để đạt được mục tiêu trên, Bảo Minh cũng đề ra nhiều giải pháp. Chẳng hạn như các giải pháp phát triển kênh phân phối, giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường cao, đẩy nhanh việc thực hiện giải quyết bồi thường nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Năm nay, Bảo Minh cũng phấn đấu tiết giảm 5% trên số chi quản lý doanh nghiệp, tương đương khoảng 30 tỷ đồng; tái cấu trúc danh mục đầu tư vốn, tập trung mọi nguồn lực vào việc phát triển kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm phi nhân thọ. “Tuy giải pháp đề ra là thế, nhưng có đạt được hay không cần nhất vẫn là sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của các cấp từ lãnh đạo, đến từng CBNV và đại lý của toàn hệ thống”, ông Trần Vĩnh Đức chia sẻ.

Ngọc Lan
tinnhanhchungkhoan

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan