6:25 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Năm 2012, PVI dự kiến lãi 516 tỷ đồng

(ĐTCK) Riêng công ty mẹ dự khiến doanh thu cả năm 2012 là 593 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 397 tỷ đồng.

CTCP PVI (PVI) cho biết, từ nay đến cuối năm, PVI sẽ chuẩn bị các phương án triển khai cổ phần hóa Công ty Tái bảo hiểm PVI (do PVI nắm 100% vốn) trong lộ trình cổ phần hóa các công ty con.

PVI cũng sẽ nghiên cứu và xây dựng phương án thành lập công ty quản lý quỹ. Ngoài ra, PVI đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 2.342 tỷ đồng; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

6 tháng cuối năm, PVI đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 2.578 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 185 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng.

Như vậy, dự kiến tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2012 của PVI là 6.243 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 516 tỷ đồng.

Tính riêng công ty mẹ PVI, 6 tháng cuối năm phấn đấu đạt tổng doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 143 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 133 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu cả năm 2012 của công ty mẹ là 593 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 397 tỷ đồng.

Kim Lan
tinnhanhchungkhoan.vn

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm