7:23 chiều - Thứ Tư Tháng Mười Hai 19, 2018

Năm 2011, BVH đạt lợi nhuận trước thuế 1.521 tỷ đồng

(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 2011 với mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất đến là bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, năm 2011, Tập đoàn đạt tổng doanh thu hợp nhất 14.872  tỷ đồng, tăng 15,32% so với năm 2010, trong đó, doanh thu từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 9.751 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.521 tỷ đồng, tăng 17,31%. Trong đó, lợi nhuận từ bảo hiểm nhân thọ đạt 606 tỷ đồng, chiếm 45% tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn; của bảo hiểm phi nhân thọ đạt 447 tỷ đồng, chiếm 33%; dịch vụ ngân hàng đạt 154 tỷ đồng, đóng góp 11% trong tổng lợi nhuận của Tập đoàn; lợi nhuận của dịch vụ tài chính và hoạt động khác đạt 143 tỷ đồng, tương đương đóng góp 11%. Như vậy, bảo hiểm nhân thọ vẫn tiếp tục dẫn đầu trong cơ cấu lợi nhuận hợp nhất của BVH.

Tính riêng Công ty mẹ BVH, năm 2011, Công ty đạt doanh thu 1.618 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng, tương đương tăng 28,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 918 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng, tương đương tăng 2,89 %; vốn chủ sở hữu tăng từ 10.514 tỷ đồng lên 11.228 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 12.529 tỷ đồng.

Kim Lan

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm