7:18 chiều - Thứ Tư Tháng Mười Hai 19, 2018

Mức vốn pháp định doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) – Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp chỉ kinh doanh loại hình bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng Việt Nam.

Đây là quy định tại Nghị định 123/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Nghị định 123/2011/NĐ-CP quy định cụ thể mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Cụ thể, mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏe hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 400 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 700 tỷ đồng Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe phải có vốn pháp định là 1.100 tỷ đồng Việt Nam.

Quy định thành lập và hoạt động công ty TNHH bảo hiểm

Tổ chức Việt Nam thành lập công ty TNHH bảo hiểm, công ty TNHH môi giới bảo hiểm phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Bên cạnh đó, có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2.000 tỷ đồng Việt Nam trong trường hợp thành lập công ty TNHH một thành viên; có tổng tài sản tối thiểu tương đương 1.500 tỷ đồng Việt Nam trong trường hợp thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quy định này không áp dụng đối với tổ chức thành lập công ty TNHH môi giới bảo hiểm.

Đồng thời, hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tục trước năm xin nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động; các điều kiện khác theo quy định.

Hoàng Diên
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm