3:29 chiều - Thứ Năm Tháng Sáu 18, 8989

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được qui định thế nào?

Ảnh minh họa

Hỏi:
Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được qui định thế nào?

Trả lời:
Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được qui định như sau:
Hằng tháng, người lao động sau đậy đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quĩ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%:
–    Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
–    Cán bộ, công chức, viên chức;
–    Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
–    Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
Người lao động hưởng tiền lương, tiên công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo qui định nêu trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quí hoặc sáu tháng một lần.

LG
phapluatxahoi.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội