9:13 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Luật Bảo hiểm xã hội qui định mấy loại hình bảo hiểm?

Hỏi:
Luật Bảo hiểm xã hội qui định mấy loại hình bảo hiểm?

Trả lời:
Luật Bảo hiểm xã hội qui định ba loại hình bảo hiểm xã hội, đó là:
–    Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia;
–    Bảo hiển xã hội tự nguyện: Là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội;
–    Bảo hiểm thất nghiệp: Áp dụng bắt buộc đối với người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động có sử dụng từ mười lao động trở lên.

LG
phapluatxahoi.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội