4:53 sáng - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Lợi ích của bảo hiểm đối với nền kinh tế xã hội

Bảo Việt đã lấy lại ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo Việt đã lấy lại ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG

LỢI ÍCH CỦA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ XÃ HỘI

Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng Bộ môn Bảo hiểm – Trường ĐHKT TP.HCM

Trong cuộc sống hàng ngày, lúc này hay lúc khác, dù không hề mong muốn và dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, người ta vẫn có thể phải gánh chịu những rủi ro tổn thất bất ngờ. Tác động của rủi ro làm cho con người không thu hái được kết quả như đã dự định trước và tạo ra sự ngưng trệ sản xuất, sinh hoạt xã hội.

Đó chính là tiền đề khách quan cho sự ra đời của bảo hiểm nói riêng và các loại quỹ dự trữ nói chung. Tồn tại song song với các loại quỹ dự trữ khác, Bảo hiểm có vai trò như một công cụ an toàn thực hiện chức năng bảo vệ con người, bảo vệ tài sản cho xã hội. Cụ thể là:

– Đối với từng người dân, bảo hiểm đảm bảo về mặt tài chính nhằm khắc phục hậu quả khi bất ngờ gặp phải rủi ro tai nạn hay bệnh tật như chi phí điều trị, viện phí,…Bảo hiểm nhân thọ còn cung cấp những chương trình tiết kiệm và là người đại diện đầu tư mang lại lợi tức đầu tư (bảo tức) cho khách hàng.

– Đối với các doanh nghiệp, việc tham gia bảo hiểm giúp các doanh nghiệp chuyển rủi ro – những yếu tố không ổn định và những tổn thất không lường trước được sang doanh nghiệp bảo hiểm. Nhờ vậy, các doanh nghiệp an tâm sản xuất và khi có những tổn thất xảy ra, bồi thường bảo hiểm sẽ giúp họ nhanh chóng khôi phục quá trình kinh doanh.

– Đối với ngân hàng thương mại, bảo hiểm đảm bảo cho khả năng hoàn trả vốn vay của doanh nghiệp – người đi vay trong những trường hợp gặp rủi ro tổn thất. Mặt khác, các loại hình bảo hiểm nhân thọ còn giúp các ngân hàng an toân triển khai các loại hình tín dụng tiêu dùng cho người dân.

–  Đối với nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp như bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nông khôi phục sản xuất khi gặp rủi ro, thiên tai, đảm bảo cho sản xuất và lưu thông hàng hóa nông nghiệp không bị ngưng trệ, gián đoạn.

–  Hoạt động bảo hiểm phát triển góp phần cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, kỹ thuật, thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác hoạt động bảo hiểm còn mang về cho kinh tế quốc dân một khoản ngoại tệ đáng kể.

–  Bảo hiểm chẳng những có tác dụng bồi thường tổn thất sau khi rủi ro phát sinh mà còn góp phần rất lớn cho vấn đề phòng ngừa rủi ro và hạn chế tổn thất. Nhà bảo hiểm thường sử dụng những chuyên gia giỏi, tổ chức các dự án nghiên cứu, tư vấn – tài trợ cho cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro và hạn chế tổn thất hoặc tư vấn cho khách hàng tăng cường quản trị rủi ro ở đơn vị mình.

–  Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm với việc nắm giữ quỹ tiền tệ bảo hiểm rất lớn nhưng tạm thời nhàn rỗi đã trở thành những nhà đầu tư lớn. Bảo hiểm vì vậy còn có vai trò trung gian tài chính, là một kênh huy động và cấp vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.

Với những lợi ích nói trên, bảo hiểm đã ra đời từ rất lâu và ngày càng phát triển.

Hàng năm, trên toàn thế giới, số phí bảo hiểm thu được lên đến hàng ngàn tỷ USD (năm 2001: 2.400 tỷ). Ơ nhiều nước, bảo hiểm chiếm tỷ lệ đáng kể trong GDP (ví dụ: Hàn Quốc: 12%, Nhật Bản: 11%, Mã Lai: 5%). Hàng năm, bảo hiểm cũng đã góp phần đáng kể trong việc khắc phục hậu quả của những tổn thất thảm họa.

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn