10:22 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ Bancassurance của một số nước trên thế giới

Tiếp trong bài : Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam

Từ khi khái niệm bảo hiểm xuất hiện trên thế giới, qua một thời gian dài có rất nhiều loại hình bảo hiểm ra đời, kèm theo là những kênh phân phối khác nhau. Hiện nay, một trong những kênh phân phối bảo hiểm có tốc độ phát triển cao là hình thức bán bảo hiểm qua ngân hàng.
Bancassurancevà sự phát triển của nó đã xuất hiện được một vài năm như là một trong những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Các tổ chức ngân hàng vàcông ty bảo hiểm nhận thấy bancassurance có sức hấp dẫn và thường tạo lợi nhuận, bổ sung cho hoạt động hiện tại.
Những người tiên phong trong l ĩnh vực này là các nước ở Châu Âu. Sau đó các nướcở Châu Mỹ và châu Á cũng đi theo trào lưu này.
Các kênh phân phối đang được sự dụng trên thị trường thế giới:
Kênh truyền thống:
Đại lý Môi giới
Đại diện thương mại
Kênh trực tiếp:
Qua điện thoại
Qua thư tín, internet
Qua các nhà tuyển dụng …
Kênh mới:
Ngân hàng
Các tổ chức tài chính
Các cửa hàng
Dịch vụ bán lẻ

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn