11:15 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 14, 2020

Kiên quyết xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

(PL&XH) – Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2012, ngành lao động đã tạo việc làm cho khoảng 734.000 lao động, đạt 45,9% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 695.000 người, xuất khẩu lao động khoảng 39.000 người.

Ngày 19-6, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), tiền lương trong các doanh nghiệp (DN) được tăng cường. Đặc biệt, đã kiên quyết xử lý những DN cố tình vi phạm pháp luật. Do đó, số DN vi phạm đã giảm. Số lao động được tham gia BHXH tăng 2,9% so với cuối năm 2011.

Ngành đã thực hiện tốt chính sách BH thất nghiệp cho người lao động, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động tìm được việc làm mới. Tính đến 20-5-2012, đã có 155.416 người được hưởng BH thất nghiệp hàng tháng; 3.438 người được hưởng BH thất nghiệp 1 lần, 98.118 người được tư vấn giới thiệu việc làm mới; 1.088 người được trợ cấp học nghề.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2012, ngành lao động đã tạo việc làm cho khoảng 734.000 lao động, đạt 45,9% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 695.000 người, xuất khẩu lao động khoảng 39.000 người.

Số lượng lao động xuất khẩu tuy giảm so với cùng kỳ năm 2011 do tình hình lao động gặp nhiều khó khăn. Song, nền kinh tế của những thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như: Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc… vẫn tăng trưởng; thị trường Trung Đông phục hồi trở lại và đang có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động, một số thị trường tiềm năng cũng đã mở cửa, do đó có khả năng mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 6 tháng cuối năm và những năm tới.

Các nhiệm vụ về cải thiện quan hệ lao động cũng đã được triển khai đồng bộ, có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2011. Các vụ tranh chấp lao động, đình công giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 179 vụ đình công, giảm 170 cuộc so với cùng kỳ. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quan tâm, chú trọng. Số vụ tai nạn và số người chết giảm hẳn so với cùng kỳ năm 2011 (5 tháng đầu năm, cả nước có 35 vụ tai nạn lao động chết người, làm 54 người chết).

Bộ cũng đã hoàn thành và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến cuối năm 2011 là 11,76%, giảm 2,44%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,98%, giảm 0,51%. Trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng 2.287 nghìn người với mức thấp nhất là 180 nghìn đồng/người/tháng. Đồng thời, theo dõi sát tình hình thiếu đói giáp hạt, thiệt hại do thiên tai, kịp thời tổ chức cứu trợ tại địa phương và đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân không để một hộ dân nào, người dân nào chết đói do thiên tai, bão lụt.

Hải Yến
phapluatxahoi.vn

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm