12:01 sáng - Thứ Tư Tháng Bảy 15, 2020

Không đóng đủ 20 năm BHXH không được nhận lương hưu

Không đóng đủ 20 năm BHXH không được nhận lương hưu

Không đóng đủ 20 năm BHXH không được nhận lương hưu

–  Tôi đóng bảo hiểm xã hội đã được 10 năm ở một công ty tư nhân (từ năm 2002 đến nay) năm nay tôi đã 58 tuổi. Theo quy định của Nhà nước tuổi nghỉ hưu của nam giới là 60 tuổi. Vậy tôi chỉ cần đóng bảo hiểm 2 năm nữa sẽ được làm thủ tục nhận lương hưu có đúng không?
Nhà nước có quy định đóng bao nhiêu năm thì mới được hưởng lương hưu hay không? Nếu số năm đóng bảo hiểm của tôi chưa đủ thì đến tuổi 60 tôi chỉ nhận được khoản bảo hiểm đó một lần. Hay tôi vẫn tiếp tục đóng cho tới khi đủ. Nếu tôi cứ tiếp tục đóng tới khi đủ mà tôi qua đời trước khi được nhận lương hưu thì gia đình tôi có được nhận khoản tiền tôi đã đóng trước đó không?

Luật sư tư vấn:

Như thông tin ông đã cung cấp thì ông là người lao động theo chế độ hợp đồng lao động (theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội).

Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động là nam giới và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được hưởng lương hưu khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 20 năm và phải đủ 60 tuổi. Trừ trường hợp có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu sẽ là năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi.

Ông cũng không thuộc diện có thể tiếp tục đóng cho đến khi đủ thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu vì theo quy định tại Khoản 9 Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thì “người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 06 tháng”.

Theo quy định tại Điều 55 và 56 Luật Bảo hiểm xã hội thì “người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; Ra nước ngoài để định cư”; “Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”. Do đó, với trường hợp của ông thì ông sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Đức Toàn (Ghi)

Tư vấn bởi Ls.Nguyễn Thành Công- Đoàn Luật sư TP.HCM, Công ty Đông Phương Luật (120 Sương Nguyệt Anh, Q.1, TP.HCM); ĐT : 08 62906420 – 0906633168.
VietNamNet

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội