6:19 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Nguyễn Thị Yến (nguyen6712@…) sinh năm 1960, công tác tại cơ quan hành chính, đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, hệ số lương đang hưởng là 3,85 (thời gian hưởng 1,5 năm). Nay, chồng bà Yến muốn nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động ở mức 65%. Vậy, chồng bà Yến sẽ được hưởng mức lương hưu và các khoản trợ cấp khác là bao nhiêu?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Yến như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 71/2006/QH11 và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26 Nghị định này) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở  lên;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Mức lương hưu, chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Điều 52, Luật BHXH thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như quy định này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tại Điều 54 Luật BHXH quy định như sau: Người lao động đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH  thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì  khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 được quy định tại khoản 1, Điều 31 Nghị định 152/2006/NĐ-CP như sau:

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối theo chế độ tiền lương đó. Trường hợp chưa đủ 5 năm, thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Về việc bà Nguyễn Thị Yến hỏi, do thông tin bà Yến cung cấp chưa đầy đủ về ngày, tháng, năm sinh của chồng bà, diễn biến tiền lương, các chế độ tiền lương trong toàn bộ quá trình tham gia, đóng BHXH; ngày, tháng, năm chồng bà có quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Do vậy đề nghị bà Yến căn cứ vào sổ BHXH đối chiếu các quy định nêu trên để biết cụ thể mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của chồng bà.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư  Hà Nội
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội