2:58 sáng - Thứ Năm Tháng Mười Một 26, 2020

Hội thảo bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ Quốc phòng

Thực hiện kế hoạch số 555/KH-KHĐT ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức hội thảo việc mua bảo hiểm trong nước cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Ngày 25/4/2012, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) phối hợp với Cục Kế hoạch Đầu tư/Bộ Quốc phòng tổ chức buổi Hội thảo tại Hội trường Cục Kế hoạch Đầu tư/BQP. Đến dự Hội thảo, có đ/c Thiếu tướng Phạm Quang Vinh – Cục trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư, các đ/c lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính, đ/c Đại tá Đỗ Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty MIC, đại diện các đơn vị Quân chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng không Không quân, Binh chủng Tăng Thiết giáp, Binh chủng Hóa học cùng các Công ty Vaxuco, Gaet, Hitaco, Elinco, Thái Sơn, Tecapro và cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh trong quân đội đưa tin.

Tại Hội thảo đ/c Lê Tuấn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty MIC đã trình bày, làm rõ với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Quốc phòng toàn bộ nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích từ việc tham gia dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội. Đặc biệt là thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình xử lý tổn thất nếu có tổn thất xảy ra, các ảnh hưởng khác như áp dụng luật, quy định của Việt Nam, phạm vi địa lý, sử dụng ngôn ngữ Việt Nam khi xảy ra tranh chấp.

Qua buổi Hội thảo, MIC nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị như công tác thu xếp tái bảo hiểm, mức phí áp cho từng mặt hàng, chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm của đội ngũ cán bộ MIC, thủ tục bồi thường và giải quyết tranh chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm của Quân chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng không Không quân, Công ty Vaxuco và nhiều đơn vị khác. Kết thúc Hội thảo, Cục trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư đã kết luận các đơn vị báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng cơ chế mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu trong nước, MIC phối hợp với phòng Thương mại Quân sự tham gia tư vấn và đàm phán bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cùng các đơn vị trong quân đội.

Hy vọng, sau buổi hội thảo MIC sẽ nhận được nhiều dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của các đơn vị trong quân đội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho.

Bảo hiểm Quân đội – mic.vn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan