5:28 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) kỳ họp lần thứ 37

Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) kỳ họp lần thứ 37

Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) kỳ họp lần thứ 37

Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) kỳ họp lần thứ 37 tại Singapore từ ngày 23  – 25/11/2001 với sự tham dự của đại diện 13 Hiệp hội thành viên. Hội đồng cũng chào đón  quan sát viên từ Myanma, Campuchia tham dự Hội nghị AIC, là sự kiện quan trọng khẳng định sự hội nhập từng bước của ngành bảo hiểm Myanma vào ngôi nhà chung ASEAN.

Kỳ họp lần thứ 37 đã điểm lại một năm thực hiện kết luận Hội nghị AIC lần thứ 36 tổ chức tại Philippines, điểm lại những thay đổi quan trọng của thị trường bảo hiểm các nước trong khu vực, đánh giá tổng kết thực hiện các chương trình hành động đã thông qua được thông qua tại kết luận bao gồm các nội dung: thực hiện biểu mẫu thống kê thống nhất của khu vực ASEAN, cập nhật các thông tin về chương trình phòng chống thảm họa thiên tai trong khu vực qua hội nghị ANDREWS; tổng kết về việc đánh giá về các chương trình thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực đào tạo, phát triển bảo hiểm vi mô tại các nước ASEAN; và việc thực hiện thúc đẩy chương trình tuyên truyền về phòng chống rủi ro thiên tai tại từng nước trong khu vực ASEAN.

Tổng thư ký mới của AIC, bà Evelina F. Pietruschka (Indonesia) cũng đề ra những điểm trọng tâm trong chương trình hoạt động sắp tới của Hội đồng bảo hiểm ASEAN trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ về trao đổi thông tin thống kê về thảm họa tự nhiên, đánh giá quy mô và mức độ tổn thất của thảm họa tự nhiên tác động tới ngành bảo hiểm từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giảm bớt được gánh nặng bồi thường của ngành bảo hiểm trong khu vực và những ảnh hưởng của Hiệp định thương mại mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đối với sự phát triển của ngành bảo hiểm, những bất lợi có thể gặp phải khi thực hiện AFTA vào năm 2015 bởi sự không đồng nhất về thể chế, luật pháp, quy định về thuế đối với ngành bảo hiểm.

Hội nghị cũng đã đạt được sự nhất trí cao trong việc duy trì ủng hộ tích cực các chương trình chung của AIC bao gồm: nâng mức hỗ trợ cho văn phòng thường trực AIC, hỗ trợ bằng tiền cho chương trình Asean Insurance Congress và các suất học bổng AITRI nhằm xây dựng một thị trường bảo hiểm ASEAN phát triển bền vững.

Hội nghị AIC kỳ họp lần thứ 38 sẽ được tổ chức tại Thái Lan.

Nguyễn Việt Hải
avi.org.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm quốc tế