8:13 chiều - Thứ Hai Tháng Năm 21, 2018

Gia tăng các nhóm đối tượng mới tham gia bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) – Năm 2011, các cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với hơn 2.300 cơ sở. Các nhóm đối tượng mới tham gia BHYT đều tăng so với năm 2010.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong 2.300 cơ sở nói trên có 54 cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương, gần 550 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương, hơn 1.350 cơ sở tuyến huyện và hơn 350 cơ sở y tế cơ quan.

Số cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập năm 2011 là hơn 380, chiếm tỷ lệ 16,5%, tăng 38% so với năm 2010. Năm 2011, có trên 8.650/10.974 trạm y tế tuyến xã tham gia khám chữa bệnh BHYT, chiếm 78,8%. Cũng trong năm 2011, có 38,8 triệu người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở, trong đó 47% thẻ tại y tế tuyến xã, tăng gấp 2 lần so với năm 2010.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ  Y tế) Tống Thị Song Hương cho biết, các nhóm đối tượng mới tham gia BHYT đều tăng so với năm 2010, đối tượng cận nghèo có khoảng 1 triệu người tham gia BHYT, tăng 25% so với năm trước; trẻ em dưới 6 tuổi tăng 3,3%; học sinh, sinh viên tăng 1,05%; nhóm tự nguyện tăng 1,02% so với năm 2010.

Chi Anh
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan