6:48 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Gần 56 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) – Ngày 20/6, TS.Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế – Bộ Y tế, cho biết sau khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ năm 2009, tính đến cuối năm 2011, tổng số người tham gia BHYT là gần 56 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 63,7% dân số.
Năm 2011 đã có gần 11.000 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện khám chữa bệnh cho trên 114 triệu lượt người có thẻ BHYT. Trong đó có 105,6 triệu lượt điều trị ngoại trú và 8,9 triệu lượt điều trị nội trú, tần suất khám chữa bệnh bình quân là 2,05 lần/người/năm.

Từ năm 2010 – 2011, Quỹ BHYT đã cân đối thu chi, bù đắp phần bội chi của những năm trước và đã có kết dư. Số thu năm 2011 ước đạt 25.513 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2010.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật BHYT vẫn còn một số vướng mắc, hạn chế như việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT còn chậm, cho đến nay số đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT chỉ đạt 75,6%. Hiện vẫn còn hơn 6 triệu người lao động trong các doanh nghiệp chưa tham gia BHYT, 74% người cận nghèo chưa tham gia BHYT.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do nhận thức của một số người sử dụng lao động, người lao động còn chưa đầy đủ, trong khi đó, công tác thanh tra kiểm tra chưa thường xuyên, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm hành chính chưa đủ mạnh để buộc doanh nghiệp tuân thủ.

Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành ở các tỉnh, thành phố chưa chặt chẽ, công tác tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách chưa kịp thời; xác định đối tượng lâp danh sách BHYT chưa kịp thời nhất là với nhóm người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong tháng 6/2012 giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng đến Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2012 cũng như việc triển khai Luật BHYT.

TS.Tống Thị Song Hương cho biết, ngay từ quý I/2012, Bộ Y tế đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại một số tỉnh, thành phố; kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT tại 12 bệnh viện… Qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT và giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật.

Mai Chi
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan