2:24 chiều - Thứ Hai Tháng Sáu 1, 2020

Funderburk Lighthouse đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVI

Funderburk Lighthouse đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVI

Funderburk Lighthouse đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVI

(Gafin) – Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 22/5 đến 20/7, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 24,7 triệu đơn vị.

Công ty Cổ phần PVI, mã PVI thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Tổ chức Funderburk Lighthouse Limited trước giao dịch nắm giữ 22,7 triệu cổ phiếu PVI, chiếm tỷ lệ 11,04% vốn điều lệ.

Tổ chức này đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVI từ 22/5 đến 20/7, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 24,7 triệu đơn vị, chiếm 12,01% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nguồn DVT/PVI

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán