6:28 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Được hưởng trợ cấp BHXH một lần

Chính sách BHYT cho người nghèo, cận nghèo là tạo sự công bằng trong chăm sóc y tế. Ảnh: Chí Cường

* Tôi đã đóng BHXH đến năm thứ 19, vậy khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp một lần không? Tôi đã đóng BHXH 3 năm liền kề, giờ muốn nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thì được nghỉ bao nhiêu ngày và trợ cấp tính như thế nào?

Nguyễn Anh Tuấn (quận 3 – TPHCM)

– Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Người lao động (NLĐ) được hưởng trợ cấp một lần nếu đóng BHXH từ đủ 3 tháng đến dưới 20 năm. Trường hợp của bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ việc. Về điều kiện cần để hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức là “sức khỏe còn yếu” sau thời hạn nghỉ ốm đau, thai sản hoặc điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều kiện đủ để hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức là chế độ này được đơn vị giải quyết cho người lao động NLĐ trong vòng 30 hoặc 60 ngày kể từ ngày NLĐ đi làm lại sau thời hạn nghỉ hưởng các chế độ nêu trên. Nếu thấy đủ điều kiện, NLĐ cần đề nghị đơn vị và Công đoàn xem xét, giải quyết và lập danh sách để quyết toán với cơ quan BHXH theo đúng quy định.

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội